2021 10 Dekolonizácia múzeí

https://kapital-noviny.sk/wp-content/uploads/2021/10/2110_KAPITAL_10_DEKOLONIZACIA-MUZEI_WEB_PROFILOVKA-1280x1280.jpg

#10 Texty sprevádzajú diela Léuliho Eshrāghiho,

ktorý*á skrz inštalácie, performance, pohyblivý obraz a text tematizuje možné domorodé vízie budúcnosti vo vzťahu k pretrvávajúcemu násiliu zo strany misií, vojska a turizmu, ktoré narušili tradičné vzťahy a vedomosti. Téma dekolonizácie múzeí či mimoeurópskych zbierok na Slovensku zďaleka nie je vyčerpaná a októbrové číslo Kapitálu je skôr len vykročením týmto smerom.

Výskum, ktorý umožnil zostavenie tohto tematického čísla, z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Toto číslo vyšlo s podporou Nadácie mesta Bratislavy.

https://kapital-noviny.sk/wp-content/uploads/2021/10/FPU_logo1_modre.jpg
https://kapital-noviny.sk/wp-content/uploads/2020/12/BA-logo-01.png

Partneri: