O nás

Misia

Kapitál nie je len mesačníkom či komunitou ľudí, ktorí sa okolo neho združujú. Kapitál je najmä priestorom, v ktorom sa môžeme neustále samých seba pýtať, čo to znamená byť angažovaný. Priestorom, v ktorom sa dá na spoločenské a kultúrne fenomény nazerať kriticky. Či už formou textov alebo vizuálnym spracovaním.

Dávame priestor hlasom, ktoré tak často nezaznievajú a ktoré nám v médiách chýbajú – hlasom minoritným, utláčaným, alternatívnym. Nejde nám o pohodlné konštatovania, ale o aktívne skúmanie a prehodnocovanie spoločnosti, v ktorej žijeme. Eseje, rozhovory, recenzie, komentáre, preklady či pôvodná i zahraničná umelecká tvorba, každý mesiac ilustrované iným umelcom, umelkyňou či kolektívom, na to vytvárajú vhodnú platformu, ktorú vám prinášame v tlačenej podobe i na webe.

Kontaktné údaje

Vydavateľ:

KPTL – občianske združenie

Zámočnícka 405/10
81103 Bratislava-Staré Mesto
Slovenská republika
IČO: 51802244
DIČ: 2120872897
registračné číslo: VVS/1-900/90-539 85
Fio Banka
IBAN: SK04 8330 0000 0025 0147 8992

TrustPay
IBAN: SK57 9952 0000 0021 0784 5176

Korešpondenčná adresa občianskeho združenia:

KPTL občianske združenie

Štefánikova 4475/16
811 03 Bratislava-Staré Mesto

Spoluvydavateľ:

literarnyklub.sk – občianske združenie
Podjavorinskej 3
811 03 Bratislava
IČO:37966901
DIČ:202192546
IBAN: SK97 1100 0000 0029 4905 2025

Kontakt:
info@kapital-noviny.sk
+421 948 013 805

Partneri: