Grafický dizajnVizuálna sekciaDávid Koronczi

admin1. januára 2017660

Som grafickým dizajnérom, príležitostným kurátorom, kultúrnym organizátorom a umelcom. Absolvoval som bakalárske štúdium fotografie na opavskej ITF a magisterské štúdium na Katedre Intermédií VŠVU, v ateliéri IN – Ilony Németh. Vo svojej práci sa snažím prepájať autorstvo s každodennosťou a (ľudskými i neľudskými) komunitami navôkol. Prirodzene inklinujem k reflexii pamäti, identít a politík, jazykov, enviro filozofií, eko-diskurzov a geopolitických otázok… špekulujem, fabulujem, rozmýšľam. Moje kurátorské projekty boli viazané prevažne na galériu PRIESTOR v Lučenci, ktorú sme prevádzkovali od polovice roku 2010 do konca roku 2015. Som spoluzakladateľom a spoludramaturgom festivalu MEDZIHMLA. Od roku 2011 pracujem vo vizuálnom kolektíve Pinchof_ – ktorý sa venuje vizuálnej komunikácii, ale i produkcii kultúrnych podujatí a platforiem. Ako wannabe DJ vystupujem pod menom Richard Zsiiir. Aktuálne som asistentom Ateliéru vvv Martina Piačka na VŠVU.

davidkoronczi.com

david@pinchof.sk