Logo projektu PERSPECTIVES

Kapitál je súčasťou ambiciózneho nového projektu, do ktorého sa zapojilo až sedem rôznych európskych médií. PERSPECTIVES je nová značka pre nezávislú, konštruktívnu a multiperspektívnu žurnalistiku.

Partneri: