Michaela Hučko Pašteková

admin1. januára 20174945
Michaela Hučko Pašteková (1982) vyštudovala estetiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V roku 2011 obhájila dizertačnú prácu na Katedre teórie a dejín umenia VŠVU v Bratislave, kde do augusta 2022 viedla semináre a prednášky zamerané na teóriu fotografie, estetiku a teóriu konzumnej kultúry. Je predsedníčkou Slovenskej asociácie pre estetiku. Od roku 2018 je súčasťou dramaturgicko-produkčného tímu festivalu tanca a divadla Kiosk, vďaka čomu sa v posledných rokoch venuje viac písaniu o súčasnom tanci, pohybovom divadle a tanečnej performancii. Je tiež členkou kapely Srnka.

Napíšte komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné polia sú označené *

Partneri: