Predajné miesta – SK

Východoslovenská galéria: Hlavná 27, Košice
Artforum Banská Bystrica: Námestie Stefana Moysesa 7, Banská Bystrica
KC Diera do sveta: Námestie osloboditeľov 1, Liptovský Mikuláš
Artforum Prešov: Hlavná 66, Prešov
Artforum Košice: Hlavná 87, Košice
Artforum Bratislava: Kozia 20, Bratislava
A4 – priestor súčasnej kultúry, Karpatská 2, Bratislava
Slovenské literárne centrum: Námestie SNP 12, Bratislava
Artforum Žilina: Mariánske námestie 11, Žilina
Kníhkupectvo Christiania: Námestie sv. Egídia 108, Poprad
Martinus: Obchodná 26, Bratislava
Martinus: Nivy centrum, Mlynské nivy 19034/5A, Bratislava
Brot Books Deli: Panenská 32, Bratislava
Kníhkupectvo Golem: Jókaiho 31, Lučenec
Šum – kníhkupectvo a kultúrne centrum, M.R. Štefánika 2329, Trebišov
Kníhkupectvo Na Korze: Námestie slobody 22/2, 066 01. Humenné
Ez az, Nádvorie Európy 45, 945 01. Komárno

Predajné miesta – CZ

Fait Gallery: Ve Vaňkovce 2, Brno
ArtMap: Vojtešská 18, Praha
Galéria TIC: Radnická 4, Brno
Roleta 39: Řehořova 33/39, Praha
PageFive: Veverkova 5, Praha

Dostupné na čítanie – SK

Ústav slovenskej literatúry SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava
Univerzita cv. Cyrila a Metoda v Trnava, CIZ – Univerzitná knižnica UCM v Trnava, Nám J. Herdu 2, Trnava
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Akademická knižnica VŠVU,  Bratislava
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Ulica Rázusova 261/1, Trnava
Knižnica Józsefa Szinnyeiho v komárne, Eötvösova ul. 2946/35, Komárno
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, Palackého 100/27, Trenčín
Staromestská knižnica, Záhrebská 8, Bratislava

Dostupné na čítanie – CZ

Divadlo na cucky / čitárna kreatívní Olomouce, Dolní námestí 42, Olomouc
Ostravská univerzita, Univerzitní knihovna, Brafova 3, Ostrava

Partneri: