V Prešove vznikala zbierka umenia svetového významu

Júlia Papp14. októbra 2021781

Jednu z najvýznamnejších súkromných zbierok v Uhorsku, ktorej súčasťou boli aj umelecké predmety z Ďalekého východu, vytvoril v prvej polovici devätnásteho storočia Gábor Fejérváry (1780 1851) a pôvodne bola vystavená v jeho dome v Prešove. 

Po absolvovaní vzdelania na západe pôsobil Fejérváry od roku 1807 ako právnik a správca majetku baróna Józsefa Bruderna (1774-1834), ktorý bol tiež zberateľ umenia. Neskôr si Fejérváry prenajal opálové bane v správe kráľovskej komory v Červenici pri Eperjesi (dnes: Prešov, Slovensko) a z ich výnosu ďalej rozširoval svoju zbierku. V roku 1831 sa presťahoval za rodinou svojej sestry do Prešova, do domu F. Pulszkého na hlavnom námestí. Začiatkom tridsiatych rokov devätnásteho storočia dal vyhotoviť akvarely o svojich najvzácnejších artefaktoch v zbierke, ktoré boli súčasťou príprav plánovaného ilustrovaného katalógu. Maľby vytvorili Wolfgang Böhm (1824 – 1890) s Josephom Bucherom (1820 – 1883) a niektoré z nich sa zachovali dodnes (v knihe Liber Antiquitatis, Budapest, Szépművészeti Múzeum). O zbierke napokon Fejérváry vytvoril vlastný rukopisný katalóg v rokoch 1845 – 1847, ktorý dnes archivujú v rukopisnom oddelení maďarskej národnej knižnice (Országos Széchényi Könyvtár Kézirattár).

Nie kuriozity, ale príbeh umenia

Gábor Fejérváry popri starovekých, byzantských a stredovekých umeleckých predmetoch zbieral aj umelecké diela mimoeurópskych civilizácií. V osemnástom storočí [Read More]

Pre pokračovanie článku, si prosím zakúpte predplatné.
Ak už naše predplatné máte, prihláste sa.

Napíšte komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné polia sú označené *

Partneri:

Pre pokračovanie článku, si prosím zakúpte predplatné.
Ak už naše predplatné máte, prihláste sa.