Edúv Syn a jeho zásadné gesto v boji proti patriarchálnemu stavu česko-slovenského rapu

Matej Žofčín24. augusta 2023506

Matej Myslovič má na rozdiel od jeho populárnejších žánrových kolegov zásadnú výhodu – dáva si záležať na tom, aby sa angažovanosť stala slovom neoddeliteľným od pseudonymu Edúv Syn.

Vo svojom novom Projekte 2023 však sám seba nestavia do ústrednej úlohy, rozhodol sa, naopak, pre nezvyčajné gesto: symbolicky na každý z dvanástich trackov pozval jednu česko-slovenskú raperku. Sám pred vydaním tohto „projektu“ vyjadril obavy: „Bojím sa, že to ľudia veľmi nepoberú. Nemá to kvalitatívnu úroveň, ktorú (odo mňa) zvyknú požadovať. Nie je to môj regulárny album, bolo to o procese, práci s raperkami,“ povedal mi mesiac pred vydaním. „Náročné bolo aj to, že zo začiatku som mal predstavu, ktorá sa časom transformovala do niečoho úplne iného. Počas tohto procesu som bol teda veľakrát stratený, ale tak to pri podobnej práci proste býva,“ dodal.

Dalo sa čakať, že tento album najlepšie zafunguje práve v momentoch, keď štýl Mateja a jeho hostiek prirodzene súznie, ako je to napríklad v drsnejších trackoch Sniff Sniff s Klarou Wodehn či Nasávam Atmo s OGmiaG. Azda najvýraznejšia je skladba Kilo lásky, v ktorej hosťuje Hellwana. Refrén, v ktorom Matej s Hellwanou skandujú, že „ukončia násilie na ženách“, môže pôsobiť až banálne jednoducho, skladba však veľmi dobre funguje ako provokatívny singel.

Naopak, na mňa nezapôsobilo experimentálne intro s Arletou, ktoré sa možno až príliš snaží v trackliste vyniknúť silnými efektmi a excentrickým textom a beatom. Ak ma na tomto albume niečo sklamalo, boli to práve podobné experimentácie, často nekompatibilné s Matejovým štýlom. Okrem uvedenej skladby je to aj We are the people s Bohyně Kálí či sloha Sicky Nicky v Sama Doma.

Nenazýval by som Projekt 2023 tretím albumom Edúvho Syna. Kvalitatívne možno stagnuje, texty – až na občasne vkusné spracovanie feministických ideí – nie sú konzistentne lyrickým zázrakom, je to však určite zásadné gesto v boji s patriarchálnym stavom česko-slovenského rapu. Navyše výstižne ukazuje, že jedinými česko-slovenskými raperkami nie sú Luisa a Annet X. A práve v tom spočíva jeho dôležitosť.

Edúv Syn: Projekt 2023. Haluzeum Produkt, 2023.

Matej Žofčín

Napíšte komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné polia sú označené *

Partneri: