2023 08 Zemiaky

Číslo <i>Zemiaky</i> sprevádzajú diela Alexeya Klyuykova

#08 sprevádzajú diela Alexeya Klyuykova

Alexey Klyuykov (*1983, Vladimir, Rusko) vyštudoval Ateliér intermediální konfrontace na VŠUP v Prahe. Venuje sa ilustrácii, maľbe a kresbe. Spolupracuje s radom nakladateľstiev, periodík a aktivistických organizácií. Tvorí maľby k inscenáciám v HaDivadle a často kreslí obálky pre dvojtýždenník A2. V rámci voľnej tvorby se zameriava prevažne na médium maľby. Vo dvojici s Vasilom Artamonovom je laureátom Ceny Jindřicha Chalupeckého. Žije a pracuje v Prahe.

Toto vydanie Kapitálu vzniklo s podporou nadácie Rosa Luxemburg Stiftung, e.V., zastoupení v České republice

https://kapital-noviny.sk/wp-content/uploads/2022/03/rls-logo-varianta2.svg

Partneri: