2023 07 Magda Husáková-Lokvencová

#07 Sprevádzajú fotografie z inscenácií Magdy Husákovej-Lokvencovej a z inscenácie Slávy Daubnerovej

Magdaléna Husáková-Lokvencová počas skúšky Žolíka, 1961
Foto: Anton Šmotlák

Max Frisch: Don Juan alebo Láska ku geometrii, 1964, Nová scéna
Foto: autor*ka neuvedený*á
Archív Divadelného ústavu

Vladimir Vladimirovič Majakovskij: Kúpeľ, 1963, Nová scéna
Foto: Anton Šmotlák

Julius Zeyer: Radúz a Mahuliena,1956, Nová scéna.
Foto: autor*ka neuvedený*á
Archív Divadelného ústavu

Vladimir Vladimirovič Majakovskij: Ploštica, 1965, Nová scéna
Foto: Anton Šmotlák

Sláva Daubnerová: M.H.L., 2009, Štúdio 12
Foto: Katarína Smíková, Samo Trnka

Partneri: