Akceptovať výzvu, vydať sa na výšľap, a tak opustiť bezpečie známeho je potrebné pre kontemplatívny zážitok, vstúpenie do priestoru na pomedzí príbehu a skutočnosti, ktoré ponúka výstava Fragmenty trampskej osady košického umelca Michala Machciníka. Autor vo svojej tvorbe dlhodobo skúma prírodu a vzťah súčasného človeka k nej v čase po. V trnavskej synagóge nás pozýva objaviť ním vytvorený environment – skulpturálny archív minulosti, dneška a budúcnosti súčasne. Dobrodružstvo sa začína výstupom na územie nachádzajúce sa na samom vrchole, v utiahnutej vežičke.

Ako prvé zbadám video, ktoré ma prostredníctvom autorovho rozprávania oboznamuje s pôvodom vzniku jeho osady. Priestorom sa šíri jemný tlmený zvuk audionahrávky textov amerického beatnika, environmentalistu, tuláka a aktivistu Garyho Snydera. Hlas zatiaľ len šepká, láka ma k sebe, a tak pokračujem v ústrety rozjímaniu. Mám pred sebou ďalší, už menší výstup – po ceste sa zahľadím smerom hore na holé koruny borovíc. V nich vidím fiktívne trampské vlajky potlačené útržkovými odkazmi vyrytými do kôry stromov. Postupne prichádzam na druhé stanovisko. Víta ma bivak, miesto odpočinku, ktoré paradoxne znepokojuje – vyvolávajúc lucidné sny pripomína akési prenášadlo do iných sfér. Vďaka centrálnemu umiestneniu je prirodzene dominantným, no sála z neho tajomno umocnené zreteľným poetickým rozprávaním. Obklopený je celým ďalším archívom prenesených objektov, artefaktov a malých inštalácií – z diaľky všetko pozoruje kaplnka, neoblomne ma vracia do neistého časopriestoru. Súhra chaosu a protichodných tendencií vzbudzujú nutkavý záujem o podrobné skúmanie – chuť zjednotiť sa s mnohoznačným roztriešteným environmentom. Kontemplujem a po chvíli kráčam k poslednému rázcestníku, kde ma premkne váhanie striedané zvedavosťou: zahrať si mantru – modlitbu na červených plechových valcoch. Vnemy a emócie doznievajú, vzniká magická kakofónia zvukov, kultúr, histórií.

Zostupujúc späť do reality, obraciam sa za vrstvenými príbehmi, fragmentmi neznámych rozprávaní, ktorým sa podarilo nájsť svoje miesto v  tejto špecifickej trampskej osade. V hlave pípa kontrolka. Na povrch vedomia sa derie otázka, či kladenie fragmentov iných vesmírov do bezprostrednej blízkosti nespôsobuje chybné dešifrovanie znakov – viera, rod, príroda – ktoré, zdá sa, nemajú úmysel niesť súčasné vertikálne kritické pochybovania. Hra s predstavivosťou sa bez zaujatia akéhokoľvek konkrétnejšie artikulovaného postoja premieňa na hazard s (dez)interpretáciou. Otváram vnútornú diskusiu o relevancii radikality bezútešnej potreby odpočinku a úniku. Lúčim sa kývnutím hlavou, gestom dovidenia, pretože dosiahnuť možné pochopenie sa dá iba repetíciou návratov.

Celestína Minichová

Michal Machciník: Fragmenty trampskej osady. Galéria Jána Koniarka v Trnave, Synagóga – Centrum súčasného umenia, 29. 6. 2023 – 10. 9. 2023, kurátor: Vladimír Beskid

Napíšte komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné polia sú označené *

Partneri: