Pravda udalosti a idea komunizmu vo filozofii Alaina Badioua

Peter Žiak15. septembra 2021647

Michael Hauser vydal mimoriadne prínosnú publikáciu, približujúcu dielo francúzskeho filozofa Alaina Badioua (najmä jeho trojdielny opus Bytie a udalosť, Logiky svetov, Imanencia právd). Interpretuje jeho filozofickú pozíciu ako snahu o prekonanie súčasnej krízy nazvanej interregnum. Je otázne, nakoľko možno taký zložitý filozofický systém preniesť do praxe či politickej akcie, avšak jeho radikálne gesto je možno presne to, čo dnes potrebujeme.

Hauser používa pojem interregnum v nadväznosti na Zygmunta Baumana, ktorý ním označil odumieranie základných pilierov starého poriadku, ako sú štát, územie a národ; a Antonia Gramsciho, ktorý zas interregnum chápal ako obdobie krízových sociálnych a politických procesov, keď „staré odumiera a nové sa nemôže zrodiť“. Hauser označuje dominujúce politicko-ekonomické (neoliberalizmus) a kultúrne (postmodernizmus) vzorce práve ako vzorce prechodové, prípadne ako mutácie modernej kultúry, ktoré však po vymiznutí emancipačných a pokrokárskych ambícií modernzimu samy nedokázali vytvoriť zjednocujúcu a stabilnú paradigmu a ani reagovať na súčasné problémy, čo viedlo k vyčerpaniu ich energie a strate legitimity. Ideou liberalizmu bola pritom pôvodne snaha zabezpečiť práva a slobody pre jednotlivca a obmedziť donucovanie zo strany štátu či cirkvi. Hayek napríklad vyzdvihoval idey Francúzskej revolúcie a slobodu a konkurencieschopnosť trhu chápal ako cestu k uskutočneniu slobody a rovnosti medzi ľuďmi. V posledných desaťročiach (a [Read More]

Pre pokračovanie článku, si prosím zakúpte predplatné.
Ak už naše predplatné máte, prihláste sa.

Napíšte komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné polia sú označené *

Partneri:

Pre pokračovanie článku, si prosím zakúpte predplatné.
Ak už naše predplatné máte, prihláste sa.