2021 09 Pôda

https://kapital-noviny.sk/wp-content/uploads/2021/09/poda-1-1280x1280.jpg

#09 sprevádzajú diela Asunción Molinos Gordo

z projektu AS WE USED TO, ktorý bol prezentovaný medzi 17. 12. 2020 – 11. 4. 2021 v Institut Valencià d’Art Modern a kurátorovaný Sandrou Moros. Uvádzame dokumentáciu z výstavy a z terénnych prieskumov:

„Východiskovým bodom jej projektu sú tzv. huertas, úrodné poľnohospodárske pôdy obklopujúce Valenciu, ktorých vznik umožnilo roľnícke inžinierstvo vyvinuté v stredovekej maurskej ére. Počas tohto obdobia roľnícke berberské rodiny vybudovali systém zavlažovacích kanálov prepájajúcich jednotlivé sídla v tejto oblasti. Išlo o hydraulický systém zavlažovania plodín, ktorým distribuovali vodu spravodlivým spôsobom podľa súboru vopred stanovených parametrov, čím pomohli zaistiť sociálnu harmóniu.

Na základe procesu výskumu privlastňovania si špekulatívnej interpretácie tejto siete zavlažovacích kanálov nás Asunción Molinos Gordo prenáša do stredoveku a odtiaľ cez súčasnosť do ohrozenej budúcnosti na rovnakom mieste, ktorým prechádzajú stratigrafické vrstvy, skamenené, zavodnené vrstvy a amputované prvky histórie. V tomto projekte si umelkyňa kladie otázky spojené s jej predstavou roľníckeho myslenia: Ako sa znalosti menia v čase? Ktoré učenia a technológie prežívajú a ktoré skamenejú? Aké sú motivácie na vytváranie a uplatňovanie učenia, ktoré je zdieľané? K akým dôsledkom môže viesť ignorovanie nášho dedičstva?“

Asunción Molinos Gordo je španielska výskumníčka a vizuálna umelkyňa. Vo svojej tvorbe relativizuje ideu pokroku, ako urbanocentrického konceptu. Zaujíma sa o súčasné roľníctvo a v osobnostiach poľnohospodárov a farmárok vidí okrem producentov jedla aj nositeľky hlbokého poznania a expertízy.

Pracuje v médiách inštalácie, fotografie, videa a zvuku. Svoje výskumné projekty často predstavuje ako imerzívne inštalácie a rozsiahle publikácie. Svoje diela vystavovala na Bienále v Šardžáhu, vo Victoria and Albert Museum v Londýne, na Havanskom Bienále, vo Fínskom múzeu fotografie či iných medzinárodne etablovaných inštitúciách.

Asunción Molinos Gordo žije a pracuje v Španielsku.

www.asuncionmolinos.com

Dávid Koronczi, Tomáš Uhnák

Partneri: