2021 08 James Baldwin

https://kapital-noviny.sk/wp-content/uploads/2021/08/2108_KAPITAL_08_BALDWIN_WEB_PROFILOVKA-1280x1280.jpg

#8 sprevádzajú diela Natalie Perkof a Kendricka Daye

Autorka a autor v nich každý svojím spôsobom tematizujú černošstvo ako formu špecifickej telesnej skúsenosti, ktorá obnáša konfrontáciu s každodenným rasizmom, predsudkami, s nepomerne častejšími preventívnymi kontrolami, s násilím bezpečnostných zložiek, ale aj s permanentnou projekciou inakosti: či už vo forme stereotypov alebo fantázií. Black Queerness je spôsob, akým tieto projekcie hacknúť, spochybniť, vysmiať sa im, zverejniť ako rolu, ktorú hráme a časom internalizujeme tak veľmi, že ju prestávame vnímať ako hru. Black Queerness trvá na tom, že antirasizmus, ak je dôsledný, musí byť feministický a bojujúci za práva LGBTQI a sociálne, či environmentálne znevýhodnených.

Natalie Perkof je vizuálna umelkyňa, žije a pracuje v Brne. Časť z diel, ktoré tvoria vizuálnu identitu Kapitálu, vznikli v rámci výstavného projektu s názvom Na cestě k černé výpovědi, část 1: Orientace pre pražskú galériu Display (2020).

Kendrick Daye je multimediálny umelec, žije a pracuje v New Yorku.

Kendrick Daye: James Baldwin, digitálna koláž. Titulná strana.

Natalie Perkof:
Foto z cyklu Je to o člověku, Hrdličkovo muzeum člověka v Prahe, 2019.
Maska, 57 x 86 cm, karbón + zrkadlá, 2017.
Manuál přirozenosti, 140 x 200 cm, karbón na plátne, 2016.
Towards a Black Testimony, karbónová šatka, 2020.
Manuál přirozenosti, 140 x 200 cm, akryl a drevené dyhy na plátne, 2019.
Manuál přirozenosti, 200 x 180 cm, akryl a karbón na plátne, 2020.
Towards a Black Testimony, 250 x 170 cm, karbón-aramid na plátne, 2020.
Foto z cyklu Je to o člověku, Hrdličkovo muzeum člověka v Prahe, 2019.
Manuál přirozenosti, 200 x 140 cm, akryl a drevené dyhy na plátne, 2019.
Towards a Black Testimony, karbónová a karbónovo-aramidová šatka, 2020.

Partneri: