2019 03 Politiky identítTematický KapitálO obetiach holokaustu cez prizmu rodu

Michaela Kučová11. marca 201963

Rodový pohľad na holokaust priniesla 21. – 23. januára 2019 do Bratislavy konferencia If This Is a Woman. Zahraničné aj slovenské odborníčky a odborníci sa na nej pokúsili o popísanie marginalizovaných aspektov toho, ako sa na holokaust spomína a ako sa o ňom učíme.

 

Názov konferencie odkazuje na publikáciu If This Is a Woman, v ktorej Sarah Helm na základe svedectiev pamätníčok opísala hrôzy ženského koncentračného tábora v Ravensbrücku. Podujatie organizované Univerzitou Komenského a Slovenskou akadémiou vied počas troch dní v januári prinieslo rôzne pohľady na rodové aspekty holokaustu. Podobne ako publikácia, aj konferencia pracovala najmä s osobnými svedectvami, ktoré však zastupovali ženské aj mužské skúsenosti prevažne z oblasti strednej a východnej Európy.

 

Komplexná téma rodu sa odrazila aj na pomerne obsiahlom tematickom zábere podujatia – prednášky zahŕňali príbehy žien v zajatí, odboji, manželiek dôstojníkov SS, ale aj témy dospievania, rodiny, sexuálneho násilia či intimity medzi zajatými. Žena v titule tak bola trochu zavádzajúca – hoci na podujatí zaznela ambícia prinášať ženskú perspektívu do historického naratívu holokaustu, viaceré príspevky sa venovali aj (výlučne alebo čiastočne) rodovej problematike vo vzťahu k židovskému mužovi. Osobne širší záber na rod ako taký považujem za prínosný, no už tento detail naznačil istú dramaturgickú nesúrodosť podujatia.

 

Na laické publikum zrejme práve z tohto dôvodu mohlo podujatie pôsobiť značne roztrieštene – každý deň priniesol množstvo komplexných problematík.

Pre pokračovanie článku a pre prístup do archívu, si prosím zakúpte ročné predplatné. Ďakujeme a prajeme dobré čítanie.

Napíšte komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné polia sú označené *