2019 03 Politiky identít

https://kapital-noviny.sk/wp-content/uploads/2019/03/1903_KAPITAL-03_POLITIKY-IDENTIT_WEB_PROFILOVKY-CISIEL.png

#neznamadievcina

#03 sprevádzajú diela Emílie Rigovej

Politiky identít

Domov je miesto konfliktu

Toto číslo Kapitálu sprevádzajú diela Emílie Rigovej aka Bári Raklóri. Raklóri je laureátkou Ceny Oskára Čepana 2018 a pôsobí ako pedagogička na Katedre výtvarnej kultúry na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vo svojich inštaláciách, videách a fotografiách vizualizuje pluralitu svojich identít, ktoré sa ako ramená rieky vlievajú do hlavného toku. Ten ústi v oceáne jej tela. Niektoré tečú pokojne a priamo, kým iné sú divoké a kľukaté. Je aj – ale nikdy nie len – Rómka. Jej práce sa snažia dovidieť za hmlovinu identít našich malých svetov a ukazujú nám, že bližšie k sebe môže znamenať práve ďalej od seba či isté opustenie seba. Práve v tomto opustení tkvie možnosť uvidieť, čím všetkým by sme mohli byť. Kde sa začína moje „ja“?

Telo sa v jej performanciách ukazuje ako akési bojisko a útočisko zároveň, neustála oscilácia medzi bezpečím a rizikom. Je miestom reprodukovania mýtu, ktorý sme o nej ako žene Rómke vytvorili, a zároveň miestom, kde sa odohráva proces jeho dekonštruovania. Ak je telo domovom, potom je domov miestom konfliktu. Raklóri oživuje telo ako to, čo je v ľudskej histórii najzraniteľnejšie a čo nesie stopy násilia, útlaku a marginalizácie. Samotná jej existencia a tvorba sú dôkazom, že bolo spáchané násilie, ako epistemické, tak fyzické. Bári Raklóri svojimi dielami odkrýva zložité systémy symbolickej ekonomiky a celé súbory poznania, ktoré spolu slúžia ako nástroj marginalizácie rómskej kultúry a identity. Artikuluje kultúrnu identitu, ktorá sa uvoľňuje z geopriestorových súradníc národa a miesto toho sa nanovo vytvára v jazyku a obraznosti.

Kristína Országhová

Partneri: