Nikto tu nie je kvôli umeniu

Kapitalx28. novembra 2023216

„Nikto tu nie je kvôli umeniu,“ povedal jeden nemenovaný pedagóg Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Tak kvôli čomu tam sme? Prečo dnes niekto študuje alebo učí na vysokej umeleckej škole? Umelecké školstvo je považované za špecifické a krehké vzdelávacie prostredie, ktoré si v posledných rokoch na Slovensku aj v Česku vyslúžilo viac pozornosti najmä kvôli prípadom šikany či obťažovania. Na jeho pôde sú ale živé aj diskusie o mentálnom zdraví, aktivizme, mechanizmoch umeleckého vzdelávania či (ne)užitočnosti umeleckých škôl.

S pedagógmi a študentstvom rôznych umeleckých odborov sme sa porozprávali o tom, čo ich motivuje študovať a pracovať na umeleckých školách, v čom spočíva ich spomínaná osobitosť, ako sa mení a mal by sa meniť vzdelávací systém.

Hosťovstvo:

Jana Kapelová, Vedúca Katedry intermédií a Ateliéru intermédií na VŠVU v Bratislave
Zuzana Goleinová, študentka filmovej vedy na VŠMU v Bratislave
Barbora Jurčová, študentka intermédií v Ateliéri APK+ na VŠVU v Bratislave a absolventka grafiky na Akadémii umení v Banskej Bystrici
Radovan Čerevka, Vedúci Ateliéru slobodnej kreativity 3D na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach
Moderuje: Michaela Hučko Pašteková.

Diskusia je súčasťou podujatia Nikto tu nie je kvôli umeniu, ktoré z verejných zdrojov podporila Nadácia mesta Bratislavy.

Podcast je súčasťou projektu PERSPECTIVES – novej značky pre nezávislú, konštruktívnu a multiperspektívnu žurnalistiku. Projekt je financovaný Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani EACEA za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.

Napíšte komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné polia sú označené *

Partneri: