Dôležitý návrat k Smrekovi, novinárovi

Tomáš Hučko15. januára 20221538

Meno Jána Smreka sa dnes spája najmä s jeho básnickou tvorbou, veľkú časť života však venoval redaktorskej a najmä vydavateľskej práci v časopise Elán, v jednom z najdôležitejších slovenských kultúrnych periodík prvej polovice dvadsiateho storočia. Upozorniť na túto zásadnú časť Smrekovho života sa snaží kniha Za hranice provincie Moniky Kaprálikovej, ktorá vyšla minulý rok vo vydavateľstve LIC.

A darí sa jej to výborne, hoci formálne trochu nekonzistentne: kniha by sa dala rozdeliť na dve časti a každá je určená akoby inému čitateľovi. Prvá, ktorá popisuje Smrekov život pred založením Elánu, je tradične biografická a čitateľsky prístupná. Okrem základných rámcov básnikovho života venuje veľa priestoru aj anekdotickým príhodám, čo mne neprekáža, pretože ma baví čítať, kto s kým pil a kto s kým spal. V období založenia časopisu sa ale rozprávanie výrazne mení a autorka venuje veľa priestoru nielen jeho dejinám a zásadným zlomom, ale aj veľmi detailnému popisu jednotlivých ročníkov a rubrík, zoznamom autorov a článkov. Aj toto vnímam pozitívne, lebo okrem príbehov mám záľubu aj v trochu nerdovskom hromadení dát literárnej histórie. Viem si však predstaviť, že niektorých čitateľov môže táto časť knihy odradiť.

Bola by to však škoda, lebo príbeh Elánu (1930 1947) je veľmi zaujímavý a je dobré ho čo najdôkladnejšie poznať. Na pozadí časopisu, ktorý sa snažil otvoriť slobodnú platformu pre dialóg umelcov zo všetkých ideologických skupín, a zároveň prinášať slovenským čitateľom a čitateľkám to najlepšie zo svetového umenia a literatúry, sa odrážajú aj významné zmeny slovenskej spoločnosti tridsiatych a štyridsiatych rokov. Elán so Smrekom na čele je vždy uprostred týchto zmien a vždy sa snaží zachovať demokratický ráz časopisu, či už je to v Prahe, neskôr v ľudáckej vojnovej Bratislave, až do komunistického prevratu vo februári 1948. Kaprálikovej sa podarilo opísať tieto obdobia komplexne a pútavo, k čomu jej pomáha bohatá ilustrovaná príloha a krásne grafické spracovanie od Márie Rojko.

Budem opäť trochu osobný: ako človek, ktorý pracuje v odvetví vydávania kultúrnych časopisov, som si knihu veľmi užil, pretože ukazuje, že problémy, s ktorými sa stretávame dnes, sú v mnohom podobné ako tie, ktorým čelil Smrek pred osemdesiatimi rokmi. A uisťuje, že vytvárať platformu pre kultúrny dialóg je dôležité v každej dobe. Má to zmysel. Tak ako má zmysel vydanie tejto knihy, ktorá zapĺňa doteraz prázdne miesto na kultúrnej mape našich dejín.

Monika Kapráliková: Za hranice provincie (Ján Smrek a jeho E/elán). LIC, 2021.

Tomáš Hučko

Napíšte komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné polia sú označené *

Partneri: