2022 01 Montáž

https://kapital-noviny.sk/wp-content/uploads/2022/01/2201_KAPITAL_01_MONTAZ_WEB_PROFILOVKA.jpg

#12 Texty sprevádzajú diela Haruna Farockiho

Viac o experimentálnom filmárovi Harunovi Farockim sa dozviete v texte Petra Sita.

Partneri: