2022 02 Holandsko

https://kapital-noviny.sk/wp-content/uploads/2022/02/2202_KAPITAL_02_HOLANDSKO_WEB_PROFILOVKA-1280x1280.jpg

#02 sprevádzajú diela Jana Hoeka,

holandského fotografa, ktorý sa dlhodobo zaoberá nielen možnosťami a nástrahami fotografie ako média reprezentácie, ale aj tým, kto z nich profituje a za akú cenu. Zaujíma ho dynamika moci medzi človekom pred objektívom a tým, ktorý stláča spúšť fotoaparátu, rámcuje a selektuje obrazy.

„Chcem byť Kleopatra, nová vládkyňa Afriky. Už teraz som krajšia ako ona.“

Projekt Sistaaz of the Castle (prebiehajúci od r. 2015) prepája sexuálne pracovníčky, ktoré žijú v blízkosti Kapského mesta, a tvorbu módneho dizajnéra Durana Lantinka. V spolupráci vytvorili módnu kolekciu, ktorá rozohráva ich životné príbehy a autoštylizácie, pričom Sistaaz majú podiel na zisku z predaja kolekcie, ale aj možnosť ovplyvniť celý proces jej vzniku a podoby jej prezentácie.

V projekte The „Real“ Somali Pirates Jan Hoek spolupracoval s obyvateľmi kenského hlavného mesta Nairobi, ktorí sa počas vrcholiacich únosov lodí v Somálsku v rokoch 2009 a 2010 vydávali za somálskych pirátov. Tento obraz predávali západným novinárom, ktorí pre svoje reportáže kvôli bezpečnosti uprednostnili Keňu. „Skutočným“ pirátom sa tak podarilo dokonale hacknúť exotizujúce očakávania západných pohľadov, ako aj ich zbabelosť. Jan Hoek opäť zachytil túto autoštylizáciu a jej širší ekonomický kontext a motivácie, pretože sú v istom zmysle pravdivejšie ako akýkoľvek pokus o zachytenie autenticity.

Ivana Rumanová

Partneri: