Vzostup internacionalizmu v európskych mestských hnutiach

Yuliya Moskvina29. januára 2024213

(1. časť)

Európska akčná koalícia za právo na bývanie a mesto tento rok v Paríži oslávila desiate výročie svojho vzniku. Stretnutie sa konalo od 9. do 11. novembra 2023 v 20. parížskom obvode. Kombinovalo, ako zvyčajne, otvorený program s internými diskusiami aktivistov a aktivistiek z európskych mestských hnutí, ktoré bojujú za priestorovú spravodlivosť.

Koalícia zahŕňa združenia nájomníkov, hnutia proti súdnym vysťahovaniam a dražbám, iniciatívy za sociálne bývanie, združenia za ukončenie bezdomovectva a iné. Koalíciu tvorí celá škála aktérstva od legendárnych hnutí ako La PAH (la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca), DAL (Droit au logement) alebo gréckych radikálnych mestských iniciatív až po  mestské výskumné centrá. Pokrývané témy a analyzované aspekty sú preto neuveriteľne rozmanité, všetkých členov koalície však spája nekompromisná kritika mestského kapitalizmu, financializácie bývania a mesta.

„Prvá myšlienka založiť koalíciu vznikla počas Alter summituv Aténach v roku 2013. Jeden z workshopov sa týkal bývania,“ hovorí jej zakladajúca členka. „Potom sme sa stretli v Nemecku, aby sme pripravili založenie iniciatívy. A napokon sa v decembri 2013 v Paríži zrodila Európska akčná koalícia. Bolo v nej trinásť skupín z Francúzska, Španielska, Portugalska, Nemecka, Grécka, Maďarska, Poľska, Veľkej Británie, Írska, Talianska a Belgicka. Všetci sme mali odlišné prístupy: niekde bojovali proti vysokému nájomnému a dlhom, iní požadovali dostupné sociálne bývanie. No uvedomovali sme si, že bytová kríza je pre nás všetkých kľúčovým faktorom. Boj proti nej bol jadrom všetkých našich snáh. Spoločnými akciami sme chceli naše úsilie zviditeľniť. Prvou z nich bola akcia proti MIPIM (podujatiu, na ktorom sa stretávajú najvplyvnejší hráči zo všetkých odvetví medzinárodného realitného priemyslu). V roku 2014 sa uskutočnil protest v Cannes, ktorý nebol až taký veľký. Paralelne však prebiehali ďalšie decentralizované akcie v rôznych mestách pred budovami samospráv. Potom sme vydali našu prvú brožúru o súdnom vysťahovaní, ktoré bolo v tom čase v Španielsku veľmi bežné. Chceli sme zviditeľniť, že bývanie nie je zásluha alebo trhový statok, ale právo,“ hovorí. Dnes koalícia združuje štyridsať organizácií bojujúcich za priestorovú spravodlivosť. Fyzické stretnutia sa konajú dvakrát ročne v jednom z európskych miest, ale výmena informácií a noviniek je nepretržitý proces, ktorý sa vďaka facilitačným a komunikačným tímom nikdy nezastaví.

Na stretnutí v Paríži sa v novembri minulého roku zišlo viac než osemdesiat aktivistiek a aktivistov s najrôznejšími prístupmi zo všetkých možných miest. Verejnosti prístupné workshopy sa venovali témam ako diskriminácia v bývaní, spolupráca medzi hnutiami za bývanie a klimatickú spravodlivosť či boj proti špekuláciám a financializácii. Spoločné akcie, na ktorých koalícia každoročne pracuje (Akčné dni v oblasti bývania a protesty proti podujatiu MIPIM), boli témou samostatného workshopu. Zvláštna pozornosť patrila problematike nadchádzajúcich olympijských hier v Paríži, o ktorých sa diskutovalo na workshope zameranom na (veľkú a zbytočnú) zástavbu a premenu mesta na turistickú destináciu.

Rada by som sa tu zamerala hlavne na dve dôležité veci: spoluprácu medzi klimatickým hnutím a hnutím za spravodlivosť v oblasti bývania a na kritiku blížiacich sa olympijských hier. Dôležitou funkciou koalície je, že vďaka svojej širokej štruktúre dokáže spájať rôzne typy hnutí vrátane hnutí za klimatickú spravodlivosť a spravodlivosť v oblasti bývania. To odráža celkový obrat k blízkej spolupráci medzi týmito hnutiami. Niektorí autori a autorky – ako napríklad Daniel Cohen – dokonca tvrdia, že hnutia za mestskú a klimatickú spravodlivosť by sa nemali oddeľovať, ale chápať a praktizovať ako jedno spoločné hnutie. Čelíme totiž klimatickej núdzi a udržateľný život v meste nie je možný bez zohľadnenia klimatickej spravodlivosti. Za zmienku stojí, že strategická spolupráca medzi oboma hnutiami je zjavnou podmienkou konsolidácie roztrieštenej ľavice. Počas seminára nazvaného Klimatické zmeny a bývanie a územné plánovanie diskutovali mestské hnutia z Francúzska, Španielska, Holandska a Nemecka o aktuálnych možnostiach spolupráce. Do klimatických pochodov by sa napríklad mohli začleniť „bloky bývania“ požadujúce priestorovú spravodlivosť. Klimatické požiadavky by sa zase mohli hlasnejšie verbalizovať počas protestov proti špekuláciám s nehnuteľnosťami. Vhodný priestor pre tieto prepojenia by mohli tvoriť napríklad spomínané protesty proti MIPIM. Spomínalo sa, že by akcie ako squatting mohli zlúčiť kritiku v oblasti klímy a urbanizmu do príbehu o udržateľnom meste. Podľa účastníkov workshopu je nevyhnutné, aby projekty mestského rozvoja a revitalizácie vždy zohľadňovali rozmer sociálnej a klimatickej spravodlivosti. Správa pozemkov podľa nich musí byť demokratická. Koalícia by tejto spolupráci mohla poskytnúť potrebnú infraštruktúru – platformu, v rámci ktorej by sa diskutovali návrhy opatrení v oblasti klímy a mestských politík.

Druhý dôležitý workshop sa zaoberal otázkou megalomanských zbytočných projektov a premeny miest na ciele turistického ruchu. Týka sa to predovšetkým mesta Paríž, ktoré sa pripravuje na letné olympijské hry v roku 2024. Prebiehajúce boje proti urbanistickým a územným politikám, ktoré olympijské hry prinášajú, sú ďalším dobrým príkladom prepojenia kritiky klímy a urbanizmu. Miestne aktivistky a aktivisti bojujúci proti hrám hovoria: „Olympijské hry sú katastrofou pre všetky a všetkých, čo žijú v Paríži. Pod zámienkou olympiády sa stupňuje násilie voči obyvateľstvu, ktoré už tak či tak žije v ťažkých podmienkach.“ Prenajímatelia nechcú prenajímať byty dlhodobým nájomníkom a čakajú na hry, aby priestory prenajali turistom (za 2-izbový byt mesačne získajú až 19 100 eur!) a potom ich predali za vyššiu cenu. Očakávajú tiež 25-percentný nárast cien na trhu s nehnuteľnosťami. Táto špekulácia sa nazýva „olympijský efekt“. Krízu bývania prehlbuje aj to, že tisícom študentiek a študentov zaberajú ubytovanie, niekedy za neadekvátnu náhradu vo výške 100 eur a, paradoxne, za 2 vstupenky na olympijské hry! Ľudí bez domova žijúcich v stanoch vysťahovávajú z mesta a stany odstraňujú. Migrantov a migrantky premiestňujú do desiatich dočasných ubytovacích centier. Takáto podoba olympiády znamená v oblasti bývania katastrofu. Je katastrofou i pre klímu – do mesta prináša novú, drahú a zbytočnú výstavbu, ktorá napĺňa iba potreby developerov a investorov, pričom poškodzuje miestne obyvateľstvo.

Jedným z dôležitých aspektov osobného stretnutia koalície je, že aktivistky a aktivisti majú možnosť spoznať a podporiť miestne boje o priestorovú a klimatickú spravodlivosť. Okrem diskusie o olympijských hrách sme sa stretli aj s organizovanými migrantkami a migrantmi, ktorí čelia vysťahovaniu z ubytovní, kde bývajú a udržiavajú svoj komunitný život. Je kľúčové preukazovať medzinárodnú solidaritu tým, čo žijú pod neustálou hrozbou vysťahovania a bez prestania zažívajú priamy neskrývaný rasizmus. Internacionalizmus, ktorý koalícia stelesňuje, však nie je len o tom.

Autorka je sociologička

Preložila Barbora Weberová

Text je súčasťou projektu PERSPECTIVES – novej značky pre nezávislú, konštruktívnu a multiperspektívnu žurnalistiku. Projekt je financovaný Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani EACEA za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.

V rámci projektu Perspectives si k téme Bývanie môžete prečítať aj tieto texty či vypočuť podcasty z partnerských médií:
Perspectives Newsroom: Solving the housing crisis – but how? (prieskum)
RANT Prostoru #6: Ludmila Böhmová VS. práva nájemníků a nájemnic (Revue Prostor)
Karolina Savickytė: Didmiestyje jauniems žmonėms būstą įsigyti vis sunkiau. Išeitis – regionai  (BENDRA.lt)
Olga Wawracz a Jiří Šimčík: Jak bydlet v systému, který vás nenechá žít? O krizi bydlení z romské perspektivy (Revue Prostor)
Bernardeta Babáková: Pokoje a pokojíčky (Revue Prostor)

Napíšte komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné polia sú označené *

Partneri: