Súčasná krajinomaľba labelu Warm Winters Ltd.

Michael Papcun20. apríla 2023405

Čiernobiele skice Andreja Dúbravského nám predstavujú premenu krajiny na abstraktnú, emočne nabitú akvarelovú momentku. Podobný efekt majú aj jeho maľby Wet LandsThe Very Exciting Mysterious Aquarium, na ktorých akoby sa krajina menila na Rorschachov test. K podobnému efektu vedú aj smartfónové prchavé momentky krajín objavujúce sa na sociálnych sieťach – inými slovami, aj taký tradičný žáner ako krajinomaľba sa v kontexte súčasnej multimediality javí ako veľmi živý a tvorivý formát, ktorý presahuje hranice vizuálneho umenia.

K abstraktnej krajinomaľbe majú veľmi blízko aj nahrávky hudobného labelu Warm Winters Ltd., založeného v roku 2019 Adamom Badí Donovalom. Adam svoju dramaturgickú prácu v labeli opisuje ako skôr intuitívny proces zameraný na špecifické vlastnosti hudobného prejavu – jemnosť, emocionálnosť a odkazovanie na niečo iné ako zvuk samotný. Napriek intuitívnosti však v posledných releasoch jeho labelu badať vytváranie takmer súvislej zvukovej krajiny, ktoré vyniká práve senzitivitou, silnou naviazanosťou na miesto vzniku (danej nahrávky), a istý, až romantický rozmer, ktorý albumy nadobúdajú. V tomto smere vychádzajú do popredia najmä albumy Bečvou českého hudobníka Tomáša Niesnera (2022), Making Eye Contact With Solitude poľskej hudobníčky Martyny Basty (2021) a jej nadchádzajúci album Slowly Forgetting, Barely Remembering (vychádza v apríli 2023), ktoré vrámci releasov Warm Winters vytvárajú špecificky úzko prepojený diptych. V práci oboch dominuje postup prepájania terénnych nahrávok s inštrumentálnymi (a vokálnymi) vrstvami. Spojenie (zvukovo) dokumentárneho a inštrumentálne komponovaného má za následok stieranie línie medzi skutočným a imaginárnym, fyzicky prítomným a čisto pocitovým. Vnímame krajinu, ktorá je výlučne predstavou, podobenstvom.

Pri Niesnerovi je už z názvu albumu jasná naviazanosť na konkrétnu geografickú lokáciu, dnes spätú s ekologickou katastrofou na rieke Bečva. Terénne nahrávky z tejto oblasti sa mixujú so zvukmi akustickej gitary, citary a modulárnych syntetizátorov. Výsledkom je veľmi osobné zachytenie genia loci, v ktorom sa skôr než reálna krajina prezentuje jej elegický mentálny obraz, zachytávajúci rozklad a úpadok.

Albumy Martyny Basty sú abstraktnejšie a ešte viac pocitové. Zvukový motív krajiny tu veľmi úzko súvisí s osobným vnútorným svetom a prežívaním. Terénne nahrávky sa miešajú s vokálom, citarou a čembalom a vytvárajú osamelú púť naprieč mysterióznou, močaristou krajinou, vzpierajúcou sa bližšej geolokácii.

„Krajinomaľby“ labelu Warm Winters pokrývajú žánrové plochy medzi field recordingom, ambientom, americkým primitvizmom, folkom, dronom a konkrétnou hudbou a vytvárajú imerzívny priestor. Zanechávajú tak správu o miznúcej či ohrozenej krajine (Niesner) alebo vytvárajú pomyselnú krajinu/priestor ako výsostne osobný safe space (Basta).

Tomáš Niesner: Bečvou. Warm Winters Ltd., 2022.

Martyna Basta: Making Eye Contact With Solitude. Warm Winters Ltd., 2021.

Michael Papcun

Napíšte komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné polia sú označené *

Partneri: