2023 04 Energetická chudoba

https://kapital-noviny.sk/wp-content/uploads/2023/04/2304_KAPITAL_04_ENERGETICKA-CHUDOBA_WEB_PROFILOVKA.jpg

#4 sprevádzajú diela Magdaleny Kwiatkowskej

Diela zo série Jak na to (2007 – 2008) sa inšpirujú radami na domáce majstrovanie a realizujú ich s doslovnou precíznosťou. V antropológii sa domáce majstrovanie chápe ako štrukturálna improvizácia, schopnosť vynájsť sa v kontexte obmedzených zdrojov, vybabrať s nedostatkom. Je v tom niečo praktické a niečo magické. Majstrovanie koncentruje odpozorované poznanie a empirické skúsenosti, ale nie vždy dokáže vysvetliť kauzalitu medzi nimi: „Zelí včetně čínského vadne v blízkosti papriky, rajská jablíčka ztrácejí barvu a vadnou vedle hlávkového salátu, čerstvé okurky, petržele či kopru. Zásadně se nesnáší brambory a meloun. Nejhůře však dopadnou jahody uskladněné vedle banánů.“ Väčšina rád série sa sústredí na predĺženie životnosti jedla a predmetov alebo na objavovanie ich nezrejmého využitia, ktoré v spoločnosti založenej na nadbytku konzumných artiklov a na jednorazovom použití strácajú opodstatnenie. Do hry však znovu vstupujú v momente obmedzení a nedostatku. V kontexte súčasných kríz teda vyťahujeme a recyklujeme rady z roku, keď vypukla svetová finančná kríza. Nikdy však neprestali platiť tam, kde boli vystavené – v kontexte umeleckých inštitúcií, ktorých prevádzka je do veľkej miery založená na DIY a improvizačných schopnostiach vystavujúcich. Toto neustále vybabrávanie s obmedzeniami by sa nám nakoniec mohlo hodiť a byť našou hlavnou subsistenčnou výhodou.

Magdalena Kwiatkowska žije a tvorí v Prahe, je členkou kolektívu Prádelna, ktorého vytvorenie iniciovala v roku 2020. Jeho členkami sú umelkyne a ženy bez domova, ktoré sa snažia problematizovať stereotypný spôsob zobrazovania sociálne znevýhodnených.

Ivana Rumanová

Partneri: