Reportáž o násilnej asimilácii vyrozprával v komikse

Marek Hudec16. júna 2023316

Najprv boli podrobení nepochopiteľnej administratívou, potom bola ich krajina vyplienená a nakoniec, keď sa nevedeli vyrovnať s traumou z koloniálneho násilia, ostali ponechaní napospas alkoholizmu a drogovej závislosti. V najnovšom komikse sa maltsko-americký novinár a ilustrátor Joe Sacco vybral do Severozápadných teritórií Kanady, aby preskúmal vplyv priemyselného rozvoja a kapitalistickej nenažratosti na komunity pôvodného obyvateľstva zo skupiny Denéov.

Dielo, ktoré v češtine vyšlo pod názvom Zaplatit Zemi, je rozsiahle vo viacerých rovinách. Po prvé, ponúka text bohatý na pestré obrazy aj desiatky biografických príbehov, po druhé, darí sa mu zložitú problematiku rozdeliť na témy, ktoré rozoberá samostatne v niekoľkých kapitolách. Napokon, jeho ilustrácie sú neuveriteľne detailné a pracné, stačí si všimnúť šrafovanie alebo štruktúry na oblečení jeho hrdiniek a hrdinov. Ide navyše nepochybne o kresbu ručnú, čo si vieme všimnúť na (skutočne iba jemne) nedokonalých tvaroch jednotlivých okienok.

Z pohľadu dokumentu ide o dôležitú knihu, ktorá dejinný príbeh jednej oblasti zrozumiteľne a s ľahkosťou zasadzuje do kontextu celosvetových problémov, napríklad nevyriešenej koloniálnej minulosti a klimatickej krízy. Vyžaduje si však aj skutočne pozorné čitateľstvo, ktoré si dokáže všimnúť striedanie rozprávačov a rozprávačiek a zorientovať sa v meniacich sa prostrediach a naratívoch. Kto má však v obľube reportážnu literatúru, Zaplatit Zemi by si mohol zamilovať.

Sacco má cit vytiahnuť z rozhovorov so svojimi zdrojmi tie najpodstatnejšie momenty a najsilnejšiu pasáž premyslene umiestnil doprostred knihy, kde sa – podobne ako nedávna absyntovka 27 smrtí Tobyho Obeda – zaoberá krutosťou kanadských internátnych škôl pre deti pôvodného obyvateľstva. Vláda nariadila odlúčenie detí od rodičov, naložila ich, často proti ich vôli, do lietadiel a transportovala do neznámych teritórií, kde ich označovali číslami, zakazovali im používať pôvodný jazyk a prevychovávali ich s použitím telesných trestov. Toto obdobie násilnej snahy o asimiláciu trvalo v kanadských dejinách 150 rokov a Sacco cez výpovede pamätníkov a pamätníčok demonštruje, ako kolektívna trauma z internátnych škôl dodnes rozkladá komunity pôvodného obyvateľstva.

Škoda, že sme sa s oceňovanými dielami Joea Sacca ešte nemali možnosť stretnúť v slovenskom preklade. V jeho novinke napríklad nájdeme veľa paralel v spôsoboch, akými politické elity v Kanade a na Slovensku uvažujú o životnom prostredí a vyčlenených komunitách.

Joe Sacco: Zaplatit zemi. Do češtiny preložil Viktor Janiš. BB Art, 2022.

Marek Hudec

Napíšte komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné polia sú označené *

Partneri: