Marina Gržinić: Túžba po Európe v čase rasového kapitalizmu

Kapitalx18. augusta 2023390

Marina Gržinić: Túžba po Európe v čase rasového kapitalizmu: vyhostení*é utečenci*kyne, turbofašistické nacionalizmy a nekrokapitalizmus

Prednáška sa zaoberá pojmami Európa, ľavica a pravica, demokracia, dekoloniálnosť a rasový kapitalizmus, ktorý vždy funguje ruku v ruke s nekrokapitalizmom.

Marina Gržinić žije a pracuje v Ľubľane v Slovinsku a vo Viedni v Rakúsku. Je doktorkou filozofie, vedeckou pracovníčkou Filozofického inštitútu ZRC SAZU (Vedecko-výskumné centrum Slovinskej akadémie vied a umení) v Ľubľane a profesorkou na Akadémii výtvarných umení vo Viedni. Je umelkyňou a kurátorkou. V súčasnosti dokončuje v spolupráci s Tjašou Kancler a Jovitou Pristovšeko experimentálno-dokumentárny film s názvom Insurgent Flows. Trans*Decolonial and Black Marxist Futures (Povstalecké prúdy. Trans*dekoloniálne a černošské marxistické budúcnosti), (2023). Gržinić bola nedávno spolueditorkou zborníka Political Choreographies, Decolonial Theories, Trans Bodies (Politické choreografie, dekoloniálne teórie, trans telá, Cambridge Scholars Publishing 2023).

Prednáška je súčasťou podujatia L*st, after all, ktoré z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia, Nadácia mesta Bratislavy a Friedrich-Ebert-Stiftung so zastúpením v Bratislave.

https://kapital-noviny.sk/wp-content/uploads/2021/10/FPU_logo1_modre.jpg
https://kapital-noviny.sk/wp-content/uploads/2020/12/BA-logo-01.png

Napíšte komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné polia sú označené *

Partneri: