Agnes Gagyi: Globálna kríza, zelená transformácia a východná Európa

Kapitalx18. augusta 2023538

Agnes Gagyi: Globálna kríza, zelená transformácia a východná Európa: Poznámky z perspektívy spoločenskej moci

Akú pozíciu mal náš región v globálnom kapitalistickom cykle po roku 1945, ako i počas jeho dlhotrvajúceho úpadku od 70. rokov, ktorý vytvoril podmienky pre vznik súčasnej globálnej krízy? Aká bola úloha východnej Európy v procese európskej integrácie a ako súvisela s globálnou dynamikou deindustrializácie globálneho Juhu a so vzostupom Číny? Aké obrysy dnes nadobúda globálna politika ekologickej transformácie, medzi postneoliberálnym posunom k protekcionistickej obchodnej a priemyselnej politike, geopolitickým napätím a militarizáciou? Aká je pozícia nášho regiónu uprostred týchto zmien a ako by mohla vyzerať ľudová agencia, ktorá by sa s nimi vyrovnala? Prednáška Agnes Gagyi sa zaoberá týmito otázkami z perspektívy spoločenskej moci (social power approach), ktorá v rámci klimatických politík kladie do popredia otázku ekonomických síl.

Agnes Gagyi je sociologička, ktorá sa zaoberá východoeurópskou politikou a sociálnymi hnutiami z perspektívy dlhodobej integrácie regiónu na svetovom trhu. Medzi jej nedávne publikácie patria: Middle class politics and the global crisis in Eastern Europe (Politika strednej triedy a globálna kríza vo východnej Európe, Palgrave, 2021), Eastern Europe 30 years into the „transition“: New left perspectives from the region (Východná Európa 30 rokov po „transformácii“: Nové ľavicové perspektívy z regiónu, spolu s Ondřejom Slačálkom, Palgrave 2021) a Contemporary housing struggles: A structural field of contention approach (Súčasné boje o bývanie: Prístup založený na štrukturálnom poli sporu, s Ioanou Floreou a Kerstin Jacobsson, Palgrave 2022). Pôsobí ako výskumná pracovníčka na Univerzite v Göteborgu a je spoluzakladateľkou Centra solidárnej ekonomiky v Budapešti.

Prednáška je súčasťou podujatia L*st, after all, ktoré z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia, Nadácia mesta Bratislavy a Friedrich-Ebert-Stiftung so zastúpením v Bratislave.

https://kapital-noviny.sk/wp-content/uploads/2021/10/FPU_logo1_modre-e1719738320135.jpg
https://kapital-noviny.sk/wp-content/uploads/2020/12/BA-logo-01.png

Napíšte komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné polia sú označené *

Partneri: