2021 01 Videohry a utópiePolitický KapitálĽudia migrujú, keď už nedokážu napĺňať svoje základné potreby

Sára Činčurová11. januára 2021254

Jola Ajibade sa špecializuje na environmentálnu a humánnu geografiu. Pôsobí na Portland State University a vo svojej práci využíva optiku politickej ekológie a environmentálnej spravodlivosti na štúdium extrémnych klimatických udalostí, katastrof s dominovým efektom, plánovania odolnosti a urbánnych transformácií. Skúma, ako ľudia, komunity a mestá reagujú na globálnu klimatickú zmenu, a ich rôznorodé a nerovnomerné adaptačné kapacity v oblasti prechodu k udržateľným riešeniam.

Môžete mi povedať o svojich výskumoch a práci?

Venujem sa najmä štúdiu dôsledkov extrémnych klimatických udalostí na jednotlivcov a jednotlivkyne, komunity a mestá; zaoberám sa adaptačnými stratégiami a stratégiami zmierňovania následkov takýchto katastrof. Znamená to, že skúmam nerovnomerné účinky štrukturálnych opatrení, komunitných zásahov a adaptačných stratégii, akými sú napríklad migrácia či riadené presídľovanie (tzv. managed retreat).

Moje najnovšie výskumy sa zameriavajú na politiky riadeného presídľovania, príklady praxe a existujúce programy, ktoré reagujú na stúpajúce hladiny oceánov, opakované záplavy a nárast búrkovej aktivity v krajinách globálneho Juhu. Ako sa dá reagovať na tieto výzvy a pritom nezabúdať na historickú nespravodlivosť, teda nezhoršovať už existujúce riziká a nerovnosti? Ako presunúť ľudí z rizikových oblastí, no neobrať ich pritom o ich identitu, živobytie a schopnosť či možnosť samostatne o sebe rozhodovať? Kto by sa mal vysťahovať ako prvý, a kedy? Akú podporu títo ľudia potrebujú predtým, ako sa presťahujú, akú po tom, ako sa usadia na novom mieste? Ako budovať solidaritu a spoločné komunity pozostávajúce z prisťahovaných a tých, ktorí ich prijímajú?

Tieto a podobne zložité otázky si kladiem vo svojom výskume. Venujem sa i sociálnym politikám a mocenským zápasom, ktoré sa ukrývajú za všetkými týmito fenoménmi, problematikám rovnosti, inklúzie a rozmanitosti vedomostí využívaných v procesoch rozhodovania o budovaní a zlepšovaní odolnosti voči  širokým následkom klimatickej zmeny.

Absolvovala som štúdium filozofie (bakalársky stupeň), medzinárodného práva a ľudských práv (magisterský stupeň) a doktorát som si urobila [Read More]

Pre pokračovanie článku, si prosím zakúpte ročné predplatné.
Ak už naše predplatné máte, prihláste sa.

Napíšte komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné polia sú označené *

Kapitál, 2018 — projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia