2021 01 Videohry a utópie

https://kapital-noviny.sk/wp-content/uploads/2021/01/stvorec-obalka-scaled-1280x1280.jpg

#onelifeleft

#01 sprevádzajú diela Jozefa Mrvu jr.

Videohra je vždycky amalgám mnoha různých vlivů, myšlenek tvůrců, kybernetických fantazií, ideologií a pravidel reálného světa. Screenshot je zrcadlo nastavené tekutými krystaly. Toto číslo ilustroval umělec Jozef Mrva, který s apropriací a abstrakcí skutečného světa pracuje. Při vymýšlení kon- ceptu jsme se rozhodli vycházet právě z „virtuálních fotografií“ pořízených v utopických/dystopických realitách, o nichž číslo pojednává. V Mrvových ilustracích se tu překrývají základními stavebními kameny matematické struktury Vesmíru, jindy se skrze ně proplétají houbovité struktury připo- mínající pošetilost dělení světa na přirozený a technologický. Mezi pod- houbími a tvary se objevují orkské obličeje nebo proteiny a 3D vizualizace organické hmoty. Podobně jako videohry, i Mrva modeluje svět. Komentuje technické odkouzlování přírody, která se k nám ale v podobě klimatické krize hmatatelně vrací jako osudová hrozba. Jako celé číslo se Mrva ptá, jakou roli hraje v budoucnosti reprezentace?

Partneri: