2020 12 Rozprávka

https://kapital-noviny.sk/wp-content/uploads/2020/12/web_obalka2.jpg

#solidaritanadzlato

#12 sprevádzajú kresby detí z lesnej škôlky a školy o. z. AkoLes, ktoré vznikli pod vedením umelkyne Katy Škamly

Naozaj hlavné postavy, hrdinky a hrdinovia z rozprávky, žijú do konca svojho života zdravo, šťastne a v láske? Deťom z lesnej škôlky a školy som kládla takéto otázky a nabádala ich, aby jednoduchým spôsobom ilustrovali svoje obľúbené postavičky z rozprávkového sveta či počítačovej hry a zakomponovali ich do nášho sveta, v ktorom žijeme tu a teraz, v roku 2020, so všetkým, čo naša/ich realita prijíma, pozná a zažíva. Mladšie dievčatá sa často bránili nepríjemným myšlienkam o svojej hrdinke z rozprávky, ktorá dopadla šťastne a spokojne. Nepotrebujú riešiť existenčné krízy, sklamané srdcia z nevydarenej lásky či nedostatok financií, pretože ich realita to všetko ešte nepozná. Iné sa tešili, že môžu nakresliť svoju hrdinku v ich vysnívanej izbe alebo dome s dúhovou stenou, notebookom a trampolínou. Jedno dievčatko sa po štvrtej dokončenej ilustrácii spýtalo, či už konečne môže kresliť svoju rozprávku a zabudnúť na našu realitu. O pár minút mi doniesla Červenú čiapočku, ktorá plávala na morskej hladine a predávala farebné koberce. Starší chlapci z druhého stupňa si užívali kreslenie svojich hrdinov, ktorých mohli zakomponovať do nášho sveta, zabávali sa na tom a tešili sa, že môžu nakresliť napríklad nemenovaného politika ako nevydarenú postavičku z hry, alebo Červenú čiapočku v lese so samopalom. Vnímam, že z určitého uhla pohľadu to pre nich nebolo nič nepredstaviteľné.

Kata Škamla

Autori a autorky kresieb:
Bianka Bernhauserova
Melánia Dovičínová
Ema Kolláriková
Charlotte Ketrin Kollárová
Anna Kožejová
Miško Palík
Emka Pronay
Rebeka Rothensteinová
Matej Šebök
Michal Šebök
Laura Švehlová
Teodor Tonev
Viktor Tonev

Číslo Rozprávka vzniklo s podporou Nadácie mesta Bratislavy

Partneri: