Hľadanie rovnováhy medzi možnosťou, nutnosťou a vôľou v rámci kultúry: tak Stanislava Chrobáková Repar vysvetľuje názov svojej poslednej knihy „autobiografických zápiskov“, ktoré sú na nerozoznanie od denníka. Zachytáva v nich obdobie rokov 2012 – 2015, kedy pôsobila prevažne v Slovinsku, a zaoberá sa v nich okrem iného aj témami prekariátu v kultúre či pôsobenia v nedomácom prostredí, na ktoré nahliada z feministickej perspektívy.

Všestrannej autorke a organizátorke nemožno vyčítať mdlé estétstvo (a to ani v básňach v próze, ktoré zápisky prerývajú) či ľahostajnosť k širším než úzko umeleckým problémom kultúrnej prevádzky. Zapája sa do „prirodzenej nezávislej myšlienkovej opozície“ voči „vládcom so sklonom k autokratizmu, pochybnej finančnej oligarchii a neoliberálom zbožšťujúcim trh, kapitál a zisk“, pričom jej motivácia pochádza (aj) z autopsie dlhodobej práce v alternatívnej kultúre. Práve tento „plný ponor“ zároveň vedie k zrejme nezamýšľanej, ale predsa romantizujúco pôsobiacej prezentácii prekérnej praxe umelkýň a kultúrnych pracovníkov, ktorá by „iné profesie asi dávno odrovnal[a]. Určite by ich odrovnal[a].“ Autorka síce demonštratívne porovnáva hodinovú mzdu advokátov a tvorivých profesií v kultúre, zabúda však na prekariát platformovej ekonomiky v službách. Ten je na tom ekonomicky podobne úboho ako kultúrna obec, no na rozdiel od umelcov a pridružených profesií nedisponuje ani len sociálnym kapitálom (vplyvom, kontaktmi, vzdelaním atď.).

Ak autorka vyjadrila nádej, že kniha bude príspevkom k aktuálnej diskusii o kultúre, jej publikácia má potenciál túto úlohu naplniť. So všeličím možno nesúhlasiť a niet tu núdze o paradoxy; k nim sa však spisovateľka hlási a samé osebe nie sú nedostatkom. Balans nie je stavom, ale procesom (v tomto prípade ťahom od spoločenského k osobnému), ktorý by bolo zaujímavé sledovať aj v období pôsobenia Chrobákovej Repar ako šéfredaktorky v Romboide a neskôr vo Fraktáli. Ak tieto domáce kapitoly pribudnú, pravdepodobne sa ich dočkáme až s väčším časovým odstupom.

Stanislava Chrobáková Repar: Balans. Literárne informačné centrum, 2020.

Martin Makara

Napíšte komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné polia sú označené *

Partneri: