Komu kliká do hrobu

Martin Makara14. júla 20211083

Čo majú spoločné Putin, koštovka jablka a sociálne siete? Všetky tri fenomény sú príkladmi verzií ultimátnej príčiny zla. Ich dosahu nemožno uniknúť; ich účinku možno nanajvýš vzdorovať. Globsec, legislatívne návrhy poslanca Čepčeka a administrátori hlásení o porušení „komunitných štandardov“ sú oporami postmodernej spoločenskej imunity. Jeden zo spôsobov, ako si ju (individuálne) posilniť, ponúka Jaron Lanier vo svojej knihe Desať dôvodov, prečo sa bezodkladne odpojiť zo sociálnych sietí.

Ak ste odchod z Facebooku či Instagramu už zvažovali, predložené argumenty len uisťujú, že z hľadiska duševného zdravia, morálky či sociálnych zručností to nebude krok vedľa. Za rámec samozrejmého ide autor tým, že sa pokúša popísať a vysvetliť princípy mechanizmu, ktorý nazýva akronymom BUMMER: vo voľnom preklade ide o úpravu správania používateľov a jeho exploatáciu v záujme zisku. Podľa Laniera tento mechanizmus na jednej strane nedefinuje sociálne siete en bloc, na druhej strane ich napríklad smerom k politike presahuje.

Nepriama výzva v titule knihy naznačuje riziko zlyhania autora, ak svojou argumentáciou čitateľstvo nepresvedčí. Podľa vlastných slov však zámerne apeluje na rozum a vôľu svojho partnera v dialógu, aby tým zdôraznil dištanc od afektovej manipulácie sociálnych sietí. Zároveň uznáva, že možnosť odpojenia sa je privilégiom, ktoré možno využiť nielen v individuálnom, ale aj spoločenskom záujme.

Práve v tomto prechode od osobného k verejnému, od psychického k sociálnemu sa však motor Lanierovej argumentácie zadrháva. Sociálne siete, ktoré kritizuje, sú geneticky nepochybne prepojené s kapitalizmom dohľadu, a preto mnohé z ich nedostatkov nie sú exkluzívne pre mechanizmus BUMMER, ale majú všeobecnejší pôvod. Problémom je, že v knihe sa zlievajú dve roviny: jedna taktická, ako odpojením sa dosiahnuť zmeny vo fungovaní sociálnych sietí, druhá filozofická, ktorá zvažuje ich povahu a perspektívy (vrátane regulácie či komunalizácie). Preto nie je jasné, či Lanierovi ide len o zmenu podnikateľského modelu, na ktorom je BUMMER založený, alebo o všeobecnejšiu demokratizáciu sociálnych sietí a internetu vôbec.

Ak patríte k menšine používateľov Facebooku a spol., ktorá zvažuje svoj odchod, len svoje rozhodnutie ešte potrebuje zracionalizovať, táto kniha je presne pre vás. Taktiež však môže byť len odpudivým obrázkom a výstrahou na cigaretách, ktorú si človek zakryje tabatierkou fenoménu FOMO, pracovnej nevyhnutnosti alebo starým dobrým „(dnes už) alternatíva neexistuje“.

Jaron Lanier: Ten Arguments for Deleting Your Social Media Accounts Right Now. London: Vintage, 2019.

Napíšte komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné polia sú označené *

Partneri: