Český komiks roka hľadá vinníkov nefunkčného vzťahu

Marek Hudec23. apríla 202411

Hlavná hrdinka novinky Srdcovka, ktorá získala cenu Muriel za český komiks roka 2023, čitateľstvo v úvode informuje, že prináša príbeh o láske a rozchode. Hoci naoko banálny predslov rozprávačky pôsobí ako klišé, podobné úvody nájdeme v mnohých romantických príbehoch. Zvyšok knihy Štepánky Jislovej však stereotypy búra. Nadväzuje na úspešný žáner komiksov o netradičných vzťahoch, a to nielen štýlom kresby, ale aj melancholickou atmosférou, pripomínajúc tak napríklad komiksy Blankets od Craiga Thompsona alebo Motýliky od Alice Osemanovej. Všetky narúšajú predstavy o láske vštepené výchovou alebo populárnou kultúrou z minulosti.

Srdcovka ukazuje, že zoznamovacie appky, sociálne siete či toxická maskulinita menia podobu prežívania vzťahov; a práve vžité ilúzie o láske situáciu nezlepšujú, práve naopak. Hoci to môže znieť ťaživo, Jislová si väčšinou udržiava nadhľad nad príbehom, ktorý – ako priznáva v úvode – nesie autobiografické črty. Keďže autorka vyrastala v nultých rokoch, aj jej hrdinka prežíva prvé romantické dobrodružstvá na anonymných četovacích fórach. To vedie k mnohým bizarným skúsenostiam a humorným situáciám, ale aj závislosti na krátkych intenzívnych milostných vzplanutiach a následných rýchlych rozlúčkach. Ako sa neskôr ukáže, dôvodov horúčkovitého randenia je niekoľko, a sama hrdinka sa im postupne snaží lepšie porozumieť.

Zaužívaný vzorec nabúra až citovo chladný Michal, ktorému je kniha venovaná. V postupne sa rozvíjajúcom vzťahu s hlavnou hrdinkou sa snaží zachovať si odstup a nedávať mu nálepky, ktoré by preňho mohli mať následky. Jeho vlastný strach, neistotu a obavy Jislová odkrýva postupne. Pripomína to detektívku, ktorá sleduje toxický vzťah a postupne demaskuje vinníkov jeho nefunkčnosti. Výsledkom je elektrizujúce napätie, ktoré vás núti pokračovať v čítaní. Jislová vykresľuje svoje postavy plasticky, avšak so značnou dávkou pochpenia pre ich slabosti. Majú svoje chyby, ale pôsobia vďaka nim ľudskejšie a uveriteľnejšie. Srdcovka je dôležitá aj pre kvír ľudí, keďže dáva hlas bisexuálnej postave, z ktorej sexuality sa nerobí problém, ale ani ho autorka neskrýva a píše o ňom otvorene.

Slabinou Srdcovky je záverečná časť grafického románu. V hľadaní koreňov toxicity vzťahu hrdinky a Michala nám síce najprv autorka ukáže niekoľko ich silných skúseností s traumou, no potom pokračuje v obšírnom vysvetľovaní psychologických hypotéz a teórií tekutosti moderného zoznamovania sa. Komiks vtedy nachvíľu začne pripomínať ilustrovanú prednášku alebo sociologickú publikáciu a naruší tak civilnú, izolovanú atmosféru príbehu o jednej nevšednej láske a rozchode. Hoci sa dá rozumieť, že sa Jislová snaží ísť do hĺbky, príbeh takúto odbočku nepotreboval a mohol radšej čitateľstvu nechať priestor pre vlastné interpretácie a bádanie.

Štepánka Jislová: Srdcovka. Paseka, 2023.

Text vznikol s podporou nadácie Rosa Luxemburg Stiftung, so zastúpením v Českej republike.

Napíšte komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné polia sú označené *

Partneri: