Čilská identita v zrkadle dejín

Bohdan Ulašin15. júla 2021446

Čile je v porovnaní so susednými krajinami pomerne úspešné, avšak zároveň je súčasťou regiónu, ktorý sme zvykli nazývať tretí svet. Dlho balansovalo na hranici medzi elitnou skupinou bohatých národov a politicky nestabilných chudobných krajín. Počas histórie si čilská spoločnosť zažila turbulentné zmeny, strmý civilizačný vzostup i strmý pád. 

Čilská spoločnosť je formovaná mnohými faktormi. Napríklad geografiou. Už z prvého pohľadu na mapu je zjavná izolácia Čile od zvyšku Južnej Ameriky. Čilská identita sa začína vytvárať ešte v koloniálnom období. Počas troch storočí španielskej nadvlády bolo Čile v rámci impéria perifériou, bez drahých kovov, bez veľkého počtu pôvodných obyvateľov, ktorí by mohli byť prinútení pracovať (na rozdiel od Peru či Mexika). Čile vtedy spadalo pod Peru a slúžilo ako podporná základňa.

Periféria

Hranice krajiny sa začali tvoriť v tesnej blízkosti vojenskej línie na juhu, ktorá spočiatku ležala na rieke Biobío. Čile v tej dobe nazývali aj hrob Španielov a bolo vystavené pravidelným nájazdom pôvodných obyvateľov čilského územia, Araukáncov, na novozaložené španielske osady. To brzdilo conquistu nových území a frustrovalo koloniálne úrady, ktoré si Araukániu nikdy nedokázali podrobiť. Podarilo sa to až po tristoštyridsiatich rokoch nezávislému štátu Čile. Pre Španielov však bolo životne dôležité udržať a stabilizovať hranicu, ktorá tvorila prirodzenú hradbu chrániacu Peru. Dlhotrvajúca Araukánska vojna, a z nej prameniaca nestabilita, bola jedným z kľúčových formatívnych prvkov súčasnej čilskej identity. Čilská spoločnosť vstupovala do obdobia nezávislosti výrazne militantnejšia, disciplinovanejšia a zomknutejšia ako ostatné latinskoamerické regióny. Bola však zároveň ekonomicky a vzdelanostne jedna z najzaostalejších. Ekonomika v sedemnástom storočí stála najmä na exporte hovädzej kože a loja, neskôr obilia. Musela byť dotovaná subvenciami z Peru, kvôli vysokým nákladom na araukánsku vojnu. Prvá univerzita v Čile začala fungovať až v r. 1757, dovtedy záujemcom o vzdelanie nezostávalo nič iné, iba sa na štúdiá presťahovať do peruánskej Limy.

Začiatky republiky a pacifická identita nového štátu

Po získaní nezávislosti v roku 1818 bolo Čile rozlohou iba zlomkom dnešného územia s nejasnými hranicami s Bolíviou, Argentínou a nepriateľskými Araukáncami na [Read More]

Pre pokračovanie článku, si prosím zakúpte ročné predplatné.
Ak už naše predplatné máte, prihláste sa.

Napíšte komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné polia sú označené *