Latinskej Amerike v našich končinách veľa priestoru nevenujme, takže je ideálnou témou pre Kapitál. Chcem veriť, že začíname krajinou Čile, lebo to berieme odspodu a zľava, ako je u nás zvykom.

Čile je veľmi komplexná krajina, ktorá má pre nás zaujímavú politickú a spoločenskú minulosť a prítomnosť a ponúka široké spektrum tém.

Ako úvod do problematiky číslo otvára historický článok hispanistu Bohdana Ulašina s názvom Čilská identita v zrkadle dejín, ktorý čitateľom a čitateľkám pomôže zorientovať sa v kontexte.

V Čile boli nedávno významné voľby a po nich má spoločnosť mnoho cieľov. Tým hlavným je určite nová ústava, pretože súčasná ešte čerpá z Pinochetovských čias. O potrebe novej ústavy píše politológ Radek Buben v texte Chile: jak země potkává sama sebe, no i Matúš Hartman v reportáži Kolik stojí důstojnost? z ulíc hlavného mesta Santiaga.

Komiks mladej čilskej ilustrátorky Franciscy Cárcamo vykresľuje boj čilských žien od počiatku emancipácie až po súčasné snahy, ktoré by mali byť v novej ústave zakotvené.

Veľký priestor v čísle venujeme aj literatúre. Čile ako „krajinu básnikov“ vám predstaví esej Michala Špínu Zmocnit se všeho. Súčasnú tvorbu mladého čilského básnika žijúceho v Berlíne, Tomása Cohena, si môžeme prečítať v preklade Petra Zavadila. Anežka Charvátová, ktorej preklady najviac rezonujú v našom česko-slovenskom priestore, v rozhovore radí, akú (nielen) čilskú literatúru čítať. V čísle nájdete aj slovenskú ukážku románu Divokí detektívi čilského autora Roberta Bolaña, ktorý po emigrácii do Mexika založil spolu s inými umelcami a umelkyňami hnutie infrarealizmus.

Prehľad dopĺňa filmový text Bitka o Čile, o Latinskú Ameriku, o novú kinematografiu, v ktorom Tomáš Hudák upriamuje pozornosť aj na menej známu čilskú kinematografiu zasadenú v latinskoamerickom kontexte.

Záverečná esej Prevrat, protest, poézia od Mimi Filovej je poetickým epilógom čilského čísla.

Autorky a autori si pre vás pripravili exkluzívne tipy, ktorými snáď dokážu dekomponovať predstavy o magicko-realistickej krajine, kde (ako vravia mnohí odborníci a odborníčky) v skutočnosti nič magické ani realistické nie je.

Napíšte komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné polia sú označené *

Partneri: