Medzigeneračný duch na kultúrnej, umeleckej a aktivistickej scéne vietnamskej diaspóry v Berlíne

Lưu Bích Ngọc21. septembra 202375
Ilustrácia: Diana Cam Van Nguyen, Milý tati, film still, 12:46, 2021 | Z výstavy Nhớ: Priestor medzi jedným a druhým koncom (KHB)

Príliv vietnamskej komunity predstavuje v Nemecku jednu z najrozsiahlejších migračných vĺn v krajine. Spolkový štatistický úrad uvádza, že ku koncu roka 2020 tu žilo viac než 100-tisíc Vietnamok a Vietnamcov, zhruba pätina z nich v Berlíne.

Zatiaľ čo má vietnamské prisťahovalectvo v Spojených štátoch prevažne utečenecké pozadie, do Nemecka ľudia z Vietnamu migrujú z odlišných príčin. Status vietnamských imigrantov a imigrantiek prešiel spolu s politickým zriadením vo Vietname i v Nemecku od druhej polovice 20. storočia podstatnými zmenami. Publikácia The Border Within: Vietnamese Migrants Transforming Ethnic Nationalism in Berlin akademičky Phi Hong Su sa zaoberá zložitou dynamikou vo vietnamských komunitách, predovšetkým medzi ľuďmi z bývalého severného a južného Vietnamu v Berlíne po skončení studenej vojny. Kniha skúma, ako sa vietnamské migrantstvo vyrovnáva s „úzko prepojenými fenoménmi budovania štátu a medzinárodnej migrácie”. Pripomeňme, že Spolková republika Nemecko v 70. rokoch prijímala vojnových utečencov z južného Vietnamu. Nemecká demokratická republika (NDR), naopak, uzavrela bilaterálnu zmluvu so socialistickou vládou severného Vietnamu a prijímala zmluvné pracovné sily. Títo zamestnanci a zamestnankyne prichádzali do bratskej socialistickej krajiny s veľkými nádejami a optimizmom; ich príchod bol dobre organizovaný. No na rozdiel od západného Nemecka, ktoré podporovalo integráciu utečencov a utečeniek, sa zaradenie zmluvných pracovníkov do spoločnosti v NDR nepovažovalo za prioritu.

Po páde Berlínskeho múru, zjednotení Nemecka a rozpade východného bloku čakala zmluvných zamestnancov a zamestnankyne neistá budúcnosť. Aby vyžili, začala časť z nich podnikať, iní sa pod vplyvom finančnej motivácie vrátili do Vietnamu. Občas ľudia prekročili hranice, aby sa usadili na nejakom inom mieste v západnej Európe. Ďalší v záujme prežitia ilegálne obchodovali s cigaretami, vďaka čomu boli v rasistickej atmosfére nacionalizmu 90. rokov neprestajne vystavovaní nepriateľským postojom a odporu. Rôzne skúsenosti vietnamskej diaspóry s imigráciou skúma množstvo diel. Jedným z nich je divadelná produkcia Danke Deutschland (2019) Sanje Mitrović v spolupráci s nemecko-vietnamským súborom. Predstavenie skúma postoje k imigrácii, vývin definície „dobrého imigranta” či „dobrého občana” i to, ako sa zmenilo nemecké vnímanie týchto pojmov. Pozornosť venuje aj súčasnému problému utečeneckej krízy, populizmu, vzostupu pravicových ideológií a neofašizmu.

Danke Deutschland, Schaubühne (Berlín) | Foto: Thomas Aurin

Nelegálnu prácu vykorisťuje a nenávisť vyvoláva prepletený systém. Nguyễn Văn Tú a Phan Văn Toàn, dvaja bývalí zmluvní zamestnanci, sa v rokoch 1992 a 1997 stali obeťami rasovo motivovaných útokov. Po tridsiatich rokoch vznikli na ich pamiatku dve iniciatívy, ktoré nesú ich mená. Đỗ Anh Lân a Nguyễn Ngọc Châu tragicky zahynuli pri rasovo motivovanom pravicovom teroristickom útoku v Hamburgu v roku 1980. Za kultúru pamäti neúnavne bojuje aj iniciatíva venovaná ich pamiatke. V marci 2023 si kolektív Spicy Ginkgo a príslušníčky a príslušníci ázijskej diaspóry v Berlíne na spomienkovom podujatí pripomenuli obete rasistickej a sexistickej vraždy v Atlante v americkom štáte Georgia, ku ktorej došlo v roku 2021. Tieto pokračujúce kolektívne snahy sú dôkazom pretrvávajúceho zápasu za existenciu spomienkovej kultúry v spoločnostiach s nadvládou bielych.

Pri spätnom pohľade na obdobie po pandémii nemôžeme opomenúť vlnu nenávisti voči Aziatom a Aziatkám, ktorá sa šírila súčasne s ochorením COVID-19. V Berlíne však vzniklo aj veľa umeleckých a kultúrnych iniciatív, ktoré propagovali solidaritu s osobami ázijského výzoru, bez ohľadu na to, či sa tieto osoby samy považujú za Aziatky/Východoaziatky, alebo nie. Novinárky a moderátorky Minh Thu Tran a Vanessa Vu začiatkom roka 2023 venovali poslednú časť svojho každomesačného nemeckého podcastu Rice and Shine svojim rodičom, ktorí v minulosti pôsobili ako zmluvní zamestnanci v NDR a vo východnom bloku. Podcast za päť rokov svojej existencie od februára 2018 zohral dôležitú úlohu pri spochybňovaní stereotypov a mylných predstáv o vietnamskej komunite ako o tichej, neviditeľnej a tvrdo pracujúcej „vzornej menšine”. Týmto spôsobom sa vzopieral štruktúram rasového útlaku. Rôzne perspektívy a naratívy okrem nich objasňuje aj podcastový kanál Minh-Khai Phan-Thi s názvom  anderssein či v poslednom období vietkieu2.0. Ďalšou rozšírenou platformou je Voicemail. Poskytuje ázijským a nemecko-ázijským umelcom a umelkyniam priestor na umelecké vyjadrenie, aby zosilnila ich polyfónne hlasy. Platforma zvyšuje povedomie o rozmanitých ázijských identitách a zároveň medzi čiernymi, domorodými a nebielymi komunitami pestuje pocit spoločného zápasu a solidarity. Pre migrantstvo a diaspóru je dôležitá schopnosť rozšíriť svoj pocit identity a spojiť sa s inými systematicky diskriminovanými aby sa posilnili a vedeli, ako budovať a deliť sa o zdroje.

Zdroj: Podcast Rice and Shine, Minh Thu Tran a Vanessa Vu

Najnovšie sa v Berlíne koná filmový festival Wandering Salon (unthaitled x KAUM Film+++festival 2023) s účasťou juhoázijských režisérov a režisérok z regiónu i z diaspóry. Filmové premietania, performancie a prednášky sa točia okolo vzájomne prepojených tematických okruhov vrátane mytológií pôvodu, príbehov o láske, urbanizácie a tvorby domova, inžinierstva budúcnosti, koloniálneho extraktivizmu a rodinných väzieb. Kurátorský tím, v ktorom sú aj dve osoby s vietnamskými koreňmi, si za cieľ kladie podporu kontaktov medzi prevažne thajskými, indonézskymi a vietnamskými komunitami v berlínskej diaspóre. Vybrané filmy o ktorých sa predpokladá, že namiesto sprostredkovania nemenných stanovísk podnietia konverzácie spochybňujú západné stereotypy o juhovýchodnej Ázii. Medzi vznikajúcimi iniciatívami, ktoré do prostredia komunitnej a posilňujúcej práce vnášajú ako médium film, by sme tiež mohli spomenúť tvorivú dielňu Dreh´s Um nemecko-vietnamského filmára Duca Ngoa Ngoca. Mladých vietnamského pôvodu vo veku od 14 do 24 rokov vyzýva, aby svoje osobné príbehy vyrozprávali prostredníctvom dokumentárnych filmov. Ich premietanie sa už uskutočnilo v centre Đồng Xuân.

O živote vietnamských a nemecko-vietnamských komunít v Nemecku vyšli počas uplynulého desaťročia viaceré publikácie. Patria k nim napríklad Asiatische Deutsche Extended. Vietnamesische Diaspora and Beyond (2012), ktorú zostavil Kien Nghi Ha. Na problematiku vietnamských/ázijských imigrantov a imigrantiek v Nemecku sa snaží nazerať z postkoloniálnej perspektívy ázijskej diaspóry. Unsichtbar. Vietnamesisch-Deutsche Wirklichkeiten (2017) chce vysvetliť, ako migrácia z Vietnamu zapadá do histórie Nemecka. Publikácia Ist Zuhause da, wo die Sternfrüchte süß sind?, ktorú v roku 2020 redakčne pripravil tím VLab Berlin, sa bližšie pozerá na príbehy prvej, druhej a tretej generácie vietnamských Nemcov na to, ako sa vyrovnávajú s konfliktmi v rodinách, medzigeneračnou traumou a diskusiou o „príbehoch úspešnej integrácie” Vietnamcov a Vietnamok. Dôležitým a novším zdrojom je De-Zentralbild online archív a výstava, ktorá sa sústredí na uverejňovanie a uchovávanie fotografií zachytávajúcich každodenný život migrantov v NDR medzi rokmi 1957 a 1990. Príbehy vietnamských imigrantov a imigrantiek spracúvajú aj štátne archívy (napr. DOMiD Nemecké dokumentačné stredisku a múzeum migrácie, Dokumentačné stredisko presídlenia, deportácií a zmierenia, a iné), nezávislé organizácie (Haus der Kulturen der Welt Berlin) a príslušníčky a príslušníci diaspóry. Tieto publikácie a archívy poskytujú mnohotvárny a zložitý obraz migračných príbehov vietnamského Nemecka.

Nemecko stále je obľúbenou destináciou mnohých Vietnamok a Vietnamcov, keď sa rozhodnú pre migráciu z ekonomických dôvodov (za odbornou prípravou či obchodom) alebo za vzdelaním (štúdiom v zahraničí). Tieto príbehy migrácie, integrácie alebo dokonca repatriácie však vo Vietname nie sú dostatočne známe: o zložitých spoločensko-politických témach ako sú rasizmus, odpor alebo posilňovacie stratégie sa zriedka hovorí na širokej, medzigeneračnej a medzikomunitnej úrovni. Vskutku silný vplyv má prítomnosť jedenapoltej, druhej a tretej generácie. Dokáže prekonávať hranice a rozpory z minulosti. V sérii videí Generation(en) erzählen sa vybrané audiovizuálne elementy z Paris by Night, varietného seriálu z produkcie bývalých utečencov, miešajú s úryvkami z rozhlasového programu Hlas domoviny (Tiếng Quê Hương) z NDR. Výsledkom je kultúrna produkcia vietnamskej diaspóry v Nemecku.

Keď to zhrnieme, prichádzali Vietnamci a Vietnamky do západného, východného aj znovuzjednoteného Nemecka pod všetkými možnými označeniami: kontingentná utečenka, zmluvný zamestnanec, zahraničná študentka, turista, migrant bez dokladov. Tieto nálepky však nedokážu zachytiť pokračujúce zmeny a dynamiku vo vnútri týchto komunít. Ustavične treba prehodnocovať a spochybňovať aj iné pojmy, napr. „migrant“, „postmigrant“, „Vietnamec/Vietnamka“, „vietnamská diaspóra“. Jednotlivci a jednotlivkyne vietnamského pôvodu kolektívne vytvárajú svoje identity na základe spoločných skúseností. Prekonávajú pritom zemepisné, regionálne a etnické kategórie. Verím, že medzigeneračný duch umeleckej, kultúrnej a aktivistickej scény vietnamskej diaspóry bude v Berlíne naďalej prekvitať a vznášať sa k výšinám.

Plagát Generation(en) erzählen, VLab Berlin a Freie Universität Berlin

Autorka je kultúrnou pracovníčkou pôsobiacou v Berlíne

Preložila Barbora Weberová

Text je súčasťou projektu PERSPECTIVES – novej značky pre nezávislú, konštruktívnu a multiperspektívnu žurnalistiku. Projekt je financovaný Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani EACEA za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.

 
V rámci projektu Perspectives si k téme vietnamskej identity môžete prečítať aj tieto texty či vypočuť podcasty z partnerských médií:
Šimon Holý: Diana Cam Van Nguyen VS. integrace Vietnamců v Česku (Revue Prostor)
Bernadeta Babáková, Jakub Zbořil: Vietnam na Moravě (JÁDU)

Napíšte komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné polia sú označené *

Partneri: