Punctum contra punctum naštudoval v spolupráci s divadlom SkRAT Rastislav Ballek, Doskami ovenčený režisér, známy najmä z kamenných inštitúcií. Pôsobí to možno prekvapivo, keďže bratislavský SkRAT, ktorý vznikol odchodom časti súboru z divadla Stoka, je známy najmä kolektívnou tvorbou spočívajúcou vo „fixovaní“ improvizácií zo skúšok a prácou bez režiséra, respektíve režiséra, ktorý zároveň aj neperformuje.

Jazyk zoskupenia sa však začína v posledných sezónach meniť a je citeľné, že SkRAT hľadá nové formy a možnosti svojho divadelného prejavu. Počiatok tohto prerodu možno badať od naštudovania hry Petra Lomnického Skupinová terapia v réžii Jozefa Vlka. Inscenácia pracuje s princípom „divadla na divadle“, keď sa súbor pokúša naštudovať Čechovovho Ivanova a popri tom polemizuje o tom, kto je režisér a či vlastne potrebuje režiséra, keďže ho dovtedy nepotreboval. Prerod pokračoval prvou spoluprácou s Ballekom na Unavenej žiadosti a vrcholí predstavením Punctum contra punctum, ktoré ukazuje, že SkRAT našiel svojho režiséra práve v Rastislavovi  Ballekovi. Tvorcovi, ktorý sa neobáva organizovaného chaosu a vydáva sa s hercami na dobrodružstvo hraníc javiskovej akcie a diváckej trpezlivosti.

Inscenáciu tvoria akési fragmenty, skeče, útržky dialógov, monológov a prekrývajúcich sa mini akcií. Scéna je prostá: niekoľko stoličiek, stan, mikrofóny. Cez javisko pomaly prechádza muž, zastavuje sa, tvorí nemý obraz. Začína sa nová akcia, ktorá je neskôr paralelná s ďalším fragmentom akcie. Divácka nervozita stúpa, eleváciu rozdrncáva ostentatívne podupkávanie prísediaceho. Bolo by zbytočné opisovať, o čom sú jednotlivé skice, skeče, fragmenty. Ide o ohmatávanie hraníc toho, čo sa dá prezentovať pred publikom.

Punctum contra punctum je divadelným výskumom, ktorého svedkami sú diváci. A len samotní tvorcovia môžu zhodnotiť použiteľnosť výsledku. Ballek pracuje so zaužívanými princípmi divadla SkRAT, ako sú suchý humor, živočíšnosť, atmosféra akejsi prirodzenej bizarnosti. Vrcholom je scéna Ľuba Burgra a Zdeny Kvaskovej pred stanom, ktorý v ich situácii stanom nie je. Dvojica vedie decentný rozhovor a popri tom performuje sex pomocou prachovky. Bod proti bodu, divák proti hercovi. Žiadne veľké posolstvo; len divadlo a jeho diváci.

Divadlo SkRAT: Punctum contra punctum. Réžia: Rastislav Ballek. Premiéra: 15. 12. 2023, 60 minút.

Text vznikol s podporou nadácie Rosa Luxemburg Stiftung, so zastúpením v Českej republike.

Napíšte komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné polia sú označené *

Partneri: