Power Makes us Sick

admin8. apríla 20181133

TELESNÉ

História osobného zdravia

 • Aká je vaša krvná skupina?
 • Podstúpili ste nejaké rozsiahlejšie operácie či iné procedúry?
 • Diagnostikovali vám – či ste si sami diagnostikovali – nejaké ochorenie či chronickú poruchu?
 • Koľko ste vážili pred rokom? Koľko ste zatiaľ vážili najviac? A najmenej? Kedy to bolo?

História zdravia vašej rodiny

 • Popíšte zdravotné problémy vašich súrodencov, rodičov a širšej rodiny.
 • Ako táto história ovplyvnila vaše zdravotné návyky, v dobrom i zlom?

Zdravotný stav v súčasnosti

 • Aký je váš súčasný zdravotný stav, na stupnici od 1 do 10
 • Aký/aká ste vysoký/vysoká? Koľko vážite?
 • Aké beriete v súčasnosti lieky? Doplnky? Cvičíte?
 • Zažívate zimnice či teploty?
 • Máte nejaký akútny zdravotný problém?
 • Zahŕňa telesnú bolesť, aká úroveň bolesti je to na stupnici od 1 do 10?
 • Ak by ste mali túto bolesť popísať, bolo by to pálenie, tupá bolesť, ostrá bolesť, svrbenie, chvenie, pichanie či iné?
 • Začala táto bolesť pri konkrétnej udalosti?
 • Kedy sa vám symptómy zhoršujú/zlepšujú?
 • Ktoré činnosti tieto symptómy zhoršujú/zlepšujú?

Spánok

 • Koľko hodín za noc spíte?
 • Kde spíte?
 • V akej polohe sa zobúdzate?
 • V akej polohe zaspávate?
 • Máte problémy so zaspávaním? Ak áno, prečo si myslíte, že to tak je?

Stravovanie

 • Spomeňte si na vaše posledné tri jedlá a opíšte ich
 • Je to vaša typická strava?
 • Ak nie, popíšte ju.
 • Stravujete sa takto pravidelne, alebo je vaše stravovanie skôr nepravidelné?
 • Aká je vaša denná dávka kofeínu?
 • Aká je vaša denná dávka šumivých nápojov?
 • Uveďte príklad jedla, ktoré považujete za zdravé. A ktoré za nezdravé?
 • Jete, zatiaľ čo vykonávate iné činnosti?
 • Aký je váš ayurvédsky telesný typ, ak to viete?
 • Aká je vaša telesná konštitúcia podľa TČM (tradičná čínska medicína), ak to viete?
 • Koľkokrát denne vylučujete stolicu? Aký má väčšinou tvar a skupenstvo?
 • Koľkokrát denne močíte? Akú ma vaša moč väčšionou farbu?

Sexuálne a hormonálne zdravie

 • Popíšte vašu súčasnú sexuálnu aktivitu.
 • Ste si vedomý/vedomá (a účastníte sa) praktík bezpečného sexu?
 • Praktikujete s partnerom či partnerkou sex so súhlasom.
 • Ak menštruujete, popíšte váš menštruačný cyklus: ako často menštruujete? Ako dlho to trvá?
 • Používate vložky, tampóny, kalíšek či iné?
 • Užívate antikoncepciu? V akej forme?
 • Zažívate telesné obmedzenia v súvislosti s akoukoľvek fázou vášho menštruačného cyklu?
 • Identifikujete sa s rovnakým genderom s akým ste sa narodili?
 • Ak nie, prosím popíšte, čo z takejto zmeny vyplýva (súvisiace emocionálne či telesné pocity, byrokratické záležitosti, osobné a rodinné problémy, dysfória atď.)
 • Ak áno, popíšte ako táto genderová identifikácia sa pre vás stala viac „personalizovanou“ či špecifickou.
 • Zažívate agresiu od svojho okolia kvôli tomu, ako prezentujete svoj gender?
 • Viete o tom, či sú vaše hormóny regulované?
 • Beriete hormóny?
 • Máte v poriadku štítnu žľazu?
 • Máte problémy s udržiavaním stálej telesnej teploty?

Návyky

 • Koľkokrát týždenne cvičíte?
 • Zúčastnujte sa iných zdraviu prospešných aktivít ako je cvičenie? Napr. meditácii, strečingu, prechádzkam, akýmkoľvek vedomým a sústredeným aktivitám?
 • Aká je vaša spotreba alkoholu?
 • Aká je vaša spotreba drog?
 • Ako často fajčíte?
 • Čo robíte, ak sa chcete uvoľniť či zbaviť sa stresu?
 • Naťahujete si svaly?
 • Koľko času trávite pred obrazovkami?
 • Pozorujete nerovnováhu medzi vašou stavbou tela, silou a pohybom končatín?
 • Používate opaľovací krém, či sa inak chránite pred slnečným žiarením? Staráte sa inak o svoju pokožku?
 • Vrtíte/trháte sebou, vedomo či nevedomo?
 • Cítili ste sa za posledný mesiac smutný, rozrušene či beznádejne?
 • Ako tieto pocity zmenili vaše správanie?
 • Zmenil sa váš záujem o účasť na zdraviu prospešných činnostiach?

SPOLOČENSKÉ

Osobné

 • Koľko času trávite sám/sama doma?
 • Ako sa pri tom cítite?
 • Koľko času strávite v spoločnosti?
 • Ako sa pri tom cítite?
 • Žijete na bezpečnom mieste?
 • Aký je hluk v mieste kde žijete a spíte?
 • Aká je tam kvalita vzduchu?
 • Cítite, že máte svoj osobný priestor?
 • Žijete sami/samé či s partnermi, priateľmi, rodinou, rodičmi, starými rodičmi, spolubývajúcimi či s niekým iným?
 • Ste slobodné/slobodní, vydaté, ženatí, rozvedení či ovdovení?
 • Ako trávite čas?
 • Ktoré činnosti vám robia radosť a máte pocit, že do vás vlievajú život?
 • Ako sa pri týchto činnostiach cítite?
 • Ako sa cítite, keď ich vykonávať nemôžete?

Susedstvo/ Komunita / Životné prostredie

 • Ktoré aspekty vašej identity vás podľa vášho názoru ukotvujú vo vašom fyzickom či sociálnom priestore?
 • Kde sa nachádza vaša komunita?
 • Ste v okolitými miestami a komunitami v konflikte?
 • Ste v nich svedkami konfliktov či násilia?
 • Máte prístup k zeleni a prírode?
 • Sú vo vašom susedstve či komunite priestory k združovaniu?
 • Zažívate od členov svojej komunity šikanu či násilile?
 • Aké spôsoby dopravy sú vám k dispozícii (verejná doprava, chodníky, vozidlá)?
 • Aké možnosti stravovania máte k dispozícii? Máte prístup k čerstvým potravinám?
 • Aké formy útlaku či represie vidíte vo svojej komunite?

Pracovné

 • Ste v súčasnosti zamestnaná/zamestaný
 • Je to vaše hlavné zamestnanie? Koľko v ňom už pracujete?
 • Ako sa v tejto práci cítite? Baví vás či nie?
 • Ovplyvňuje táto práca vaše zdravie? Ak áno, ako?
 • Musíte túto prácu vykonávať, aby ste prežili?
 • Aké sú telesné požiadavky na túto prácu?
 • Koľko času jej venujete? Je vaša časový rozvrh nepravidelný?
 • Aké vzťahy máte s kolegami?
 • Kde túto prácu vykonávate?
 • Poskytuje vám táto práca istoty ako sú štátne benefity, právna ochrana atď?
 • Je táto práca legálna?

DUŠEVNÉ

Osobné

 • Ako sa cítite? Čo sa vám stalo za posledný týždeň?
 • Chete v súvislosti s vašim duševným zdravím dosiahnuť konkrétne ciele?
 • Aké sú vaše slabosti?
 • Ktorá vaša stránka vie niekedy vyvolať konflikt?
 • Čo považujete za svoje silné stránky?
 • Čo máte na sebe najradšej?

Podpora

 • Sú vo vašom živote ľudia, ktorý majú výrazný vplyv na vašu emocionálnu pohodu? Môžete nám o nich niečo povedať?
 • Máte vo svojom živote ľudí, ktorým môžete zavolať, keď máte ťažkosti/krízu?
 • Podstupujete v súčasnosti psychiatrickú liečbu?
 • Ak áno, zlepšuje sa tým váš stav? Ako to prebieha?
 • Máte predpísané lieky či zdravotné aktivity?

Návyky

 • Ktoré pravidelné návyky či praktiky (cvičeni, meditácia atď) ovplyvňujú váš emocionálny stav?
 • Ktoré látky (lieky, rastlinné doplnky, drogy, tinktúry, vitamíny), ktoré beriete pravidelne, ovplyvňujú váš emocionálny stav?
 • Pocítili ste či stále pociťujete deštruktívne impulzy?
 • Premýšľali ste či premýšľate o samovražde?
 • Praktikujete náboženskú či duchovnú vieru? Ste súčasťou náboženskej skupiny?
 • Ako si ustanovujete priority povinností a úloh, aby vám zostal čas na zdraviu prospešné aktivity?

Vzťahy

 • Ste v súčanosti v romatickom vzťahu či vzťahoch?
 • Máte i iné vzťahy, ktoré sú pre vás obzvlášť dôležité?
 • Popíšte, čo máte s partnerom/partnermi spoločné a v čom ste iní.
 • Hovoríte s partnerom/partnermi otvorene o pocitoch a očakávaniach, súvisiacich s vašim vzťahom?
 • Cítite sa závislá/závislá na vašom partnerovi/partneroch, či už finančne alebo emocionálne?
 • Ako zvládate obmedzenia, ktoré prináša život v trhovej ekonomike?
 • Ako pracujete s politickou úzkosťou či apatiou?
 • Ako sa viete odpútať od vplyvu tzv. vampírskej energie? Koľko zodpovednosti na seba beriete?

POKRAČOVANIE

Pri akútnych, chronických a prepuknutých chronických stavoch pokračujte prosím s týmito otázkami a doplneniami:

 • Akými spôsobmi ste sa tento problém pokúsili vyriešiť?
 • Veci, ktoré som skúsila/skúsil:
 • Veci, ktoré dokážem:
 • Veci, ku ktorým mám prístup:
 • Priana a ciele, súvisiace s týmto stavom:
 • Prijateľné a neprijateľné spôsoby liečby (a dôvody prečo to tak je):
 • Preferované metódy a liečebné zariadenia (a dôvody):
 • V čom som neistá/neistý:
 • Koho môžem v živote zavolať, ak potrebujem starostlivosť:
 • Ich kontaktné informácie:
 • Prosím, kontaktuje ich , ak:
 • Prosím, nekontaktujte ich, ak:
 • V čom potrebujem pomoc od ostatných:
 • Čo dokážem spraviť sama/sám:

Napíšte komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné polia sú označené *

Partneri: