Daniel Prokop: Slepé skvrny. O chudobě, vzdělávání, populismu a dalších výzvách české společnosti (Host, 2020) 

Dominik Želinský11. 02. 20201195

Fanúšikov spoločenských vied určite poteší januárová novinka českého sociológa Daniela Prokopa Slepé skvrny. O chudobě, vzdělání, populismu a dalších výzvách české společnosti. Prokop, kvantitatívny analytik a dlhoročný riaditeľ prieskumnej agentúry Median, tu vo forme relatívne krátkych esejí približuje vybrané problémy českej spoločnosti. V centre Prokopovej pozornosti stoja predovšetkým témy ako chudoba, sociálna mobilita, vzdelanie a voľby, analyzuje však aj problematiku populizmu či národné mytológie. Jeho uhol je potom jasne kritický – upozorňuje na rastúce nerovnosti v českej spoločnosti, skrytú a dedičnú chudobu či dysfunkcie daňového systému. Prokopove eseje sú solídne napísané a majú pevnú oporu v empirických dátach. Summa summarum, ide o kvalitnú a prístupne napísanú sociológiu českej spoločnosti. Autorovi sa dá vyčítať jedine to, že prakticky všetky eseje v knihe sú iba rozpracovanými článkami, ktoré písal v rámci cyklu Úvod do klasické sociologie pre Salón práva, a za ktoré v roku 2016 získal českú Novinársku cenu. Určite však nezaškodí mať ich všetky poruke.

Vynára sa otázka, prečo vôbec na Slovensku čítať sociologické analýzy českej spoločnosti. Odpoveď je, samozrejme, jednoduchá: pretože naše spoločnosti sú si stále v mnohom podobné. Rovnako ako v Čechách a na Morave, aj na Slovensku je prakticky nemožné vymaniť sa z generačnej chudoby. Aj na Slovensku zápasíme s rigídnym vzdelávacím systémom, ktorý systematicky zvýhodňuje už zvýhodnených. Na tieto a ďalšie problémy ponúka Daniel Prokop vecný a erudovaný pohľad, vďaka ktorému ich môžeme lepšie kriticky uchopiť.

Dominik Želinský

Napíšte komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné polia sú označené *

Partneri: