2022 08 Privatizácia

https://kapital-noviny.sk/wp-content/uploads/2022/08/cislo-ilu3-1.jpg

#8 sprevádzajú diela Andi Schmied

Zo sérií Dongguan, Jing Jin CityPrivate Views. Každý z nich určitým spôsobom tematizuje absurdity a slepé škvrny developerských projektov, ktoré nemajú obyvateľov ani používateľky a ocitli sa mimo rámec svojho pôvodného účelu. Andi Schmied si všíma, čo sa s nimi deje v každodennosti a aké nové formy zaobchádzania vyvoláva tento stav neurčitosti a liminality: prázdne luxusné rezidencie gated community blízko Pekingu (Jing Jin City) obývané len armádou zamestnancov a zamestnankýň, ktorých úlohou je udržiavať mesto v perfektnom technickom stave, pričom si prázdne priestory postupne privlastňujú prostredníctvom vlastných vstupov a intervencií. Skrachované nákupné centrum (Dongguan), ktoré čaká na svoje znovuotvorenie, v ktorom Andi Schmied z dostupných nábytkov a políc vytvorila inštalácie pripomínajúce interiéry obývačiek a súkromných bytov. V projekte Private Views skúmala súkromné byty, ktoré sú však presným opakom DIY dostupnosti. Pod fiktívnou identitou manželky maďarského milionára absolvovala prehliadky najluxusnejších sídiel na Manhattane a dokumentovala nielen exkluzívne výhľady, ktoré sú dostupné len pre pár percent spoločnosti, ale zároveň aj manipulačné hry a naratívne stratégie realitných agentov a agentiek. Tí svojim spôsobom robia to isté, čo údržbári a záhradníci v Jing Jin: zo všetkých síl udržiavajú vo forme systém, ktorý je vyprázdnený.

Ivana Rumanová

Partneri: