2022 09 Záhaľka

https://kapital-noviny.sk/wp-content/uploads/2022/09/insta_Cover-1280x1280.jpg

Ako zaháľať

#9 sprevádzajú diela Mladena Stilinovića a Williama Hogartha

„Lenivosť je absencia pohybu a myslenia, nemý čas – úplná amnézia. Takisto je to ľahostajnosť, pozeranie do prázdna, nečinnosť, impotencia. Je to číra hlúposť, čas bolesti, márneho sústredenia. Tieto cnosti lenivosti sú v umení dôležitými faktormi. Vedieť o lenivosti nestačí, treba ju praktizovať a zdokonaľovať.” Napísal v roku 1993 v texte Chvála lenivosti chorvátsky konceptuálny umelec Mladen Stilinović (1947 – 2016). Jeho pozícia je formulovaná úsporne a jasne. Umenie bez lenivosti neexistuje, ale redukuje sa na sériu pracovných úkonov, na produkciu umenia, ktorými Stilinović pohŕda: „Pracovať je hanba“, píše sa v tom istom texte. Stilinovićove dielo Umelec v práci (1978) ho zachytáva, ako leží v posteli. Zaháľanie, flákanie sa, zašívanie sa, ulievanie sa a blicovanie sú známe a zvodné obrazy subverzie voči kapitalistickému tlaku na výkon, úkony každodennej revolty bez revolucionárskeho pátosu. Stilinovićov ikonický výjav priznaného ničnerobenia však prácu umeleckého diela odvádza pomerne poctivo, pri každom ďalšom vystavení, pri každej ďalšej reprodukcii. Nejdeme vlastne proti nemu, ak ho nenecháme na pokoji, ale vystavujeme ho na titulke?

Súčasťou čísla sú takisto grafiky Williama Hogartha (1697 – 1764) zo zbierok Galérie mesta Bratislavy, ktoré voči Umelcovi v práci na titulke vytvárajú rozporuplné konštelácie. Hogarth bol anglický maliar, grafik, karikaturista, ktorý tvoril v prvej polovici osemnásteho storočia.  Jeho satirické grafiky majú moralistický rámec, ale slabostiam priznávajú aj určitú opojnosť a subverzitvitu.  Takže pobehlice, spustlíci, leniví učni, básnici v tiesni a ďalšie nerestiam sa oddávajúce postavy v nich figurujú ako antihrdinovia, s ktorými je obzvlášť jednoduché sa identifikovať. Oproti dnešným mémom, či komiksovým stripom pôsobia nečitateľne a prehustene, v dobovom kontexte však zohrávali podobnú úlohu populárneho komunikačného nástroja, ktorý bol masovo reprodukovaný pomocou tlače. Použité reprodukcie pochádzajú z diel Básnik v tiesni (1730–1745),  Pobehlicin príbeh 4 (1732), Spustlíkov príbeh 6 a 8 (1735), Moderný polnočný rozhovor (1735–1745), Usilovnosť a záhaľka (1747), Lenivý učeň popravený v Tyburne (1747).

Za poskytnutie diela Mladena Stilinovića Umelec v práci ďakujeme Branke Stipančić.

Za poskytnutie diel Williama Hogartha ďakujeme Galérii mesta Bratislavy.

Partneri: