2022 07 Turistika

https://kapital-noviny.sk/wp-content/uploads/2022/07/INSTA_07-2022-1280x1280.jpg

#7 Sprevádzajú fotografie z archívu Jana Alberta Šturmu

Vyštudoval geobotaniku na Prírodovedeckej fakulte UK v Prahe, dlhodobo sa venuje botanike a ekológii mestských priestorov a suburbií. Zaujímajú ho však aj menej zvyčajné brownfieldy v oblasti bývalej železnej opony, sudetská flóra a aplikácia geobotaniky v urbanizme.

V súčasnosti Jan Albert Šturma spolupracuje s architektonickým štúdiom CityUpgrade a zároveň je výskumným pracovníkom PřF UK. Spolu s geológom Radkom Mikulášom je autorom knihy Divoká příroda Prahy a blízkého okolí – Průvodce tou částí pražské přírody, o kterou se nikdo nestará, málokdo ji zná a skoro nikdo ji nemá rád (2015). Je zakladajúcim členom hnutia Křovináři: kultu, paródie, výskumu – hnutia, ktoré vzýva kroviny ako ekosystém budúcnosti. Organizuje výpravy po okrajových mestských častiach, ktoré sú (zatiaľ) dostatočne prehliadané, aby sa v nich krovinám mohlo dariť. Hlavnými metódami udržiavania krovín pri živote sú ich ničenie – zabraňuje sa tak nástupu lesa, ktorý má podľa zákonov sukcesie nahradiť a prerásť kroviny – a vlastné utrpenie spôsobené pobytom medzi driapajúcimi konármi. Číslo sprevádzajú fotografie z krovinárskych výprav.

Ivana Rumanová

Partneri: