2022 06 Vyvlastnenie

https://kapital-noviny.sk/wp-content/uploads/2022/06/2206_10_Kapital_Jun_IG_1-0.jpg

#05 sprevádzajú fotografie a vizualizácie z archívu Spoločnosti Jaromíra Krejcara,

ktorá iniciovala práve prebiehajúci proces vyvlastnenia liečebného domu Machnáč v Trenčianskych Tepliciach. Vyvlastnenie kultúrnej pamiatky, ktorú jej majiteľ úmyselne poškodzuje a necháva chátrať, by bolo dôležitým precedensom. Autormi vizualizácií rekonštrukcie, ktorá v čo najvyššej možnej miere rešpektuje pôvodný architektonický návrh, sú architekti z ateliéru Ô.

Ivana Rumanová

Partneri: