2020 08 Alexandra Kollontaj

https://kapital-noviny.sk/wp-content/uploads/2020/08/KAPITAL-WEB_PROFILOVKY-CISIEL_2020_08_KOLLONTAJ.jpg

#redredlove

#8 sprevádzajú diela Mimy Chovancovej

Mima Chovancová je absolventkou University of Brighton (BA v odbore Fine Art Painting, MA v odbore Fine Art), kde študovala pod vedením Charlieho Hookera. Počas štúdia sa vo svojej tvorbe sústredila najmä na konceptuálnu abstraktnú maľbu, pričom pracovala s farbou ako vyjadrovacím prostriedkom. Jej diela majú často podobu vizuálnych, farebných poém. Okrem maľby sa Mima venuje aj digitálnej fotokoláži. Vo fotokolážach reflektuje mýtus a kolektívne identity, a to najmä prostredníctvom vyobrazenia rituálu a odevu, súznejú v nich lyrizované reprezentácie folklóru a mytologickej symboliky.

V roku 2017 sa so svojou sériou digitálnych fotokoláží Postcards From Betweenity zapojila do kolektívnej performancie Queer Migrant Takeover, zorganizovanej v súvislosti s výsledkami brexitu. Okrem toho vystavovala napríklad v Prešove či Rotterdame. Obrázky, ktoré sme vybrali do čísla, reflektujú ženskú formu ako vrstvenú, neustále dekonštruovanú a rekonštruovanú; môžeme zachytiť jeden pohľad, nikdy totiž nebudeme spokojné a spokojní s celistvým obrazom.

Alexandra Kollontaj nikdy nevyhovela predstavám a očakávaniam svojho okolia o tom, aká by mala byť – či už išlo o jej verejné politiky, osobný život, alebo jednoducho o to, čo mala na sebe. Mima sa život a myslenie Kollontaj rozhodla prezentovať fotoabstrakciou, s využitím svojej fyzickej subjektivity ako prostriedku. Obrázky vznikali počas protipandemických opatrení, keď bol prístup k verejnému priestoru obmedzený, život aj práca sa odohrávali v stiesnených podmienkach absolútneho uviaznutia v súkromnom. Negociujú napätie medzi performativitou ženskosti a autenticitou telesnosti, ktoré spolu nevyhnutne vo fyzickom priestore koexistujú.

www.mimachovancova.co.uk

Kristína Kállay

Odporúčaná literatúra

Red Love: A Reader on Alexandra Kollontai / Kollontai: A Play by Agneta Plejel. 2020. Lind, M., Masucci, M., Warsza, J. (ed.), Berlín: Sternberg Press.

A Rebel’s Guide to Alexandra Kollontai. 2019. Davis, A., Londýn: Bookmarks.

Alexandra Kollontai: The Lonely Struggle of the Woman Who Defied Lenin. 1980. Porter, C., Dutton Children’s Books.

Selected Writings of Alexandra Kollontai. 1980. Holt, A. New York: W. W. Norton Company.

A Biographical Dictionary of Women’s Movements and Feminisms: Central, Eastern and South Eastern Europe, 19th and 20th centuries. 2008. De Haan, F., Daskalova, K., Loutfi, A., New York: CEU University Press.

The Politics of Gender Culture under State Socialism; An expropriated voice. 2014. Havelková H., Oates-Jindruchová L., Routledge, New York.

The Radicality of Love. 2015. Horvat, S., Cambridge: Polity Press.

Partneri: