2020 07 Politický komiks

https://kapital-noviny.sk/wp-content/uploads/2020/07/00_obalka.jpg

#vonzbubliny

#7 sprevádzajú diela Michala Šumichrasta.

Michal Šumichrast je umelcom pracujúcim primárne s médiom kresby. Aktuálne dokončuje svoje magisterské štúdiá v ateliéri Voľnej grafiky prof. Jančoviča na Katedre grafiky a iných médií bratislavskej VŠVU. Jeho autorská prax je často nástrojom kritiky nacionalizmu, xenofóbie či devastácie prírodných biotopov. So spoločenskými témami vstupuje do diskusie s určitou dávkou humoru, ale nechce byť cynický. Iróniu používa ako nástroj pre nadobudnutie nadhľadu, ktorý je nevyhnutný pre kritické zhodnotenie jemných spoločenských pradív a rozostrenie identitárnych hraníc. Tvorí vypančlajnované vizuálne situácie. Pre číslo o politickom komikse vytvoril sériu nových kresieb, ktoré reagujú na obsah jednotlivých článkov, čo je na stránkach Kapitálu len zriedka používaný formát, o to viac môže byť občerstvením.

Dávid Koronczi

Partneri: