Na Art Film Feste v Košiciach mal slovenskú premiéru dokumentárny film Územie fantázie, ktorý sa zaoberá reprezentáciou vojny v období mieru. Samozrejme, ide len o lokálny mier, v tomto prípade na Slovensku – ako totiž uviedla režisérka a scenáristka filmu Paula Maľárová v diskusii po projekcii, obdobie nakrúcania v roku 2018 nebolo globálne kategoriálne odlišné od súčasnosti, len sa odvtedy boje z abstraktného zahraničia presunuli podstatne bližšie k našim hraniciam, čím sa aj problematika vojenstva stala aktuálnejšou, a teda aj výraznejšie prítomnou vo verejnom priestore.

Snímku otvára pohľad do koncentračného tábora, ktorý predstavuje aj prostredie iného filmu – Správa od Petra Bebjaka z roku 2021. Vojna je v civilnom živote prítomná aj prostredníctvom umenia. Akonáhle sa však spomedzi barakov koncentračného tábora dostaneme do multiplexu v Bory Mall, kde bola uvedená Bebjakova snímka, pochopíme, že predmetom nepriamej kritiky Územia fantázie nie sú priamo kultúrne spracovania vojny, ale odcudzenosť, s akou ju v dlhodobom mierovom živote vnímame. Fotografie z natáčania v koncentračnom tábore sú kulisou rautu na premiére, jej hostia sa v róbach fotografujú pred bannerom s utekajúcim väzňom. Observačná metóda, pre ktorú sa tvorkyne a tvorcovia Územia fantázie pri spracovaní svojej témy rozhodli, prináša presvedčivé a prekvapivo úderné výsledky. Dosahujú ich pritom v podstate len originálnym zameraním pozornosti: obrazy, na ktoré sa dívame, vytvárajú kuriózny rámec vyostrujúci kontrasty medzi sprítomňovaným a prítomným: medzi inscenovaným násilím a bezstarostnosťou jeho pozorovania.

Štedrá minutáž je venovaná najmä rekonštrukciám bojov z druhej svetovej vojny či popularizačným podujatiam ministerstva obrany, ale tiež militantnému voľnočasovému programu pre mládež. Pohľad na deti, vyzbrojené hoci len replikami zbraní alebo ich neškodnými verziami, pôsobí zvlášť v kontexte nedávnych útokov tínedžerov v Srbsku či na Slovensku veľmi tiesnivo a podnecuje otázky. Kadiaľ vedie hranica medzi výstrahou pred potenciálnymi ozbrojenými konfliktmi a mementom tých minulých na jednej strane, a agitáciou pre militarizmus na druhej strane? To, čo sa najprv javí ako nesúrodosť, koncepčná nejednoznačnosť snímky – či chce skutočne „len“ referovať o rôznych podobách vojny v mierovom živote, alebo chce byť kritikou konkrétnych fenoménov (napríklad militantných obsahov cielených na detské publikum) –, teda možno interpretovať ako zámerne vyvolaný otáznik nad tým, aké rozličné funkcie napĺňajú reprezentácie vojny v civilnom prostredí a aký je ich vzťah k ochrane a podpore mieru.

Martin Makara

Územie fantázie. Réžia: Paula Maľárová, Slovensko, 2023.

Napíšte komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné polia sú označené *

Partneri: