Migrácia je na Slovensku v uplynulých týždňoch jednou z dominantných tém. Dotkol sa jej aj záverečný deň medzinárodného festivalu súčasného tanca Bratislava v pohybe, a to prostredníctvom premiéry tanečnej performancie Neviditeľné migrácie (Migrations Invisibles) zoskupenia Compagnie E7KA. Choreografka Eva Klimáčková žije už vyše dvadsať rokov v zahraničí a túžila vytvoriť dielo, v ktorom by reflektovala vlastné skúsenosti so stretom rôznych kultúr.

Do tria prizvala tanečníka s argentínskym pôvodom Leandroa Villavicencioa a slovenskú huslistku Ninu Rosu, ktorá dlhodobo pôsobí v Prahe. Na javisku sa prelínajú hovorené slovo a spev s abstraktnými jazykmi hudby a tanca. Vytvárajú rovnocenné partnerstvo, v ktorom sa vzájomne podporujú obsahovo, výrazovo aj emocionálne. Osobné, na prvý pohľad banálne príbehy zo školskej jedálne či jablčného sadu, sa stávajú silnými symbolmi známeho a bezpečného, zatiaľ čo to nové, neisté vstupuje na scénu najmä v tanečnej choreografii. Ako reaguje telo, keď je vytrhnuté zo svojho prirodzeného prostredia, vyvedené z rovnováhy? Ako sa neukotvenosť premieta do pohybu? Trasie sa? Hľadá oporu v inom (tanečnom) tele? Schúli sa a rezignuje? Musí zapájať iné svaly, aby nespadlo? Pohybový slovník pracuje s častým striedaním perspektív, náklonmi, dostáva telá mimo ich komfortných zón, narúša tanečné stereotypy. Ale nič z toho nie je predvádzané prvoplánovo, agresívne či silene, odkazy sú ukryté v zdanlivo nenápadných gestách, nepohodlie tanečníkov si neraz uvedomíme až v opakovaní určitého pohybu.

Ako celok pôsobí dielo vlastne mimoriadne citlivo a subtílne. Možno aj preto to slovo „neviditeľné“ v názve. Migrácia totiž nie je len o fyzickom presídlení do novej krajiny (či už nútenom alebo dobrovoľnom), ale je aj metaforou „vyosenia“, vykorenenia a postupného nachádzania opätovnej opory v živote. A to sú procesy, ktoré sa zväčša odohrávajú pod povrchom viditeľného, no o to viac dokážu byť bolestivé a zasluhujú si našu pozornosť.

Compagnie E7KA: Neviditeľné migrácie (Migrations Invisibles). A4 – Priestor súčasnej kultúry, Bratislava v pohybe, 21. 10. 2023.

Michaela Hučko Pašteková

Napíšte komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné polia sú označené *

Partneri: