2020 12 RozprávkaDivadelný KapitálRozprávka: Stopy minulosti, mapy budúcnosti

Matej Truban10. decembra 2020165

Každá kultúra má svoje príbehy, ktoré zachytávajú črty jej vlastnej existencie. Z generácie na generáciu sa šírili ústnym podaním a pre konkrétne spoločenstvo mali nezanedbateľný význam. Článok sa opiera o výskumy slovenských literárnych vedkýň Jany Piroščákovej či Anny Horákovej-Gašparíkovej, ktoré poukazujú na rôzne aspekty rozprávok, počnúc vykresľovaním stavu spoločnosti od jej počiatkov, až po vplyv rozprávky na psychologický vývin detského recipienta či recipientky.

V priebehu storočí až tisícročí sa rozprávky šírili celým svetom. Napriek svojej osobitosti a častokrát aj atribútom charakteristickým pre cudzie kultúry sa dokázala rozprávka udomácniť v novom prostredí. Zborila pomyselné hranice kultúry, z ktorej vzišla a jej jednotlivé prvky boli kontaminované novými, pričom téma zostala zachovaná. Dôvodom je skutočnosť, že obsah sa spravidla dotýka univerzálnych ľudských problémov.

Zákonitosti týkajúce sa prežitia, obsiahnuté v rozprávkach, nie sú však len ich spoločným menovateľom. Majú svoj zvláštny význam; vyzývajú k uvedomovaniu si svojej životnej úlohy a tiež pomenúvajú dôležité štádiá, ktoré by mal (či musí) každý človek v rámci svojej životnej púte absolvovať.

Jestvujúce príbehy môžeme teda vnímať ako súbory poznatkov o tom, kým v skutočnosti sme, čím sa zaoberáme a kam smerujeme. Uvádzajú nás tiež do kultúry, v ktorej žijeme a vedome i nevedome ju vytvárame.

Zberatelia

Nehmotný kultúrny poklad, ktorý slúži ako materiál plný informácií o kolektívnej identite, sa nezhromažďoval ľahko. Aby sa ľudové rozprávanie na území dnešného Slovenska zachovalo, bolo v minulosti potrebné prekonať mnohé prekážky. Priblížme si preto konkrétne štádiá, ktoré mali na zachovanie ľudovej rozprávky dôležitý vplyv.

V roku 1885 zomrel Pavol Dobšinský. Pred smrťou napísal svojmu spolupracovníkovi, štúrovcovi a riaditeľovi revúckeho gymnázia Augustovi H. Škultétymu: „Brat môj drahý, už sa k večeru života chýlime a kloníme… U mňa je všetko zapakované v doskovej kisni a v jednom malom balíku… Pri mojej chorľavosti mi dlho nedalo pokoj, ako zachrániť [Read More]

Pre pokračovanie článku, si prosím zakúpte ročné predplatné.
Ak už naše predplatné máte, prihláste sa.

Napíšte komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné polia sú označené *

Kapitál, 2018 — projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia