2019 07 PornoTematický KapitálMužské telo, ženský mozog: vynájdenie masochizmu

Jan Szpilka8. júla 2019438

 

„Okolnosti masochizmu nepochybne patria k najzaujímavejším v oblasti psychopatológie.“ Týmito slovami sa Richard von Krafft-Ebing po prvýkrát pokúsil objasniť jav, ktorý označil za poruchu ľudského sexuálneho správania a neskôr ho pomenoval „masochizmus“. Hoci hyperbolizácia bežne pridá textu na okázalosti, zdá sa, že von Krafft-Ebing radil masochizmus „k najzaujímavejším“ fenoménom svojho výskumu naozaj úprimne.

 

Osemdesiat zo šesťstopäťdesiatich strán amerického vydania jeho najslávnejšej práce zvanej Psychopathia Sexualis tvorí opis a analýza masochizmu. O niečo väčší priestor v tomto mohutnom zväzku zaberá už len to, čo nazval „sexuálna inverzia“, t. j. sexuálna túžba zameraná na rovnaké pohlavie. Téma masochizmu vzbudzovala vo von Krafftovi-Ebingovi jasný záujem a istým spôsobom sa stala i rozhodujúcou súčasťou jeho odkazu. Ak sa v dnešnej dobe vôbec stretneme so zmienkou o tomto vedcovi, zväčša ide o texty týkajúce sa sadizmu a masochizmu.

 

Keďže von Krafft-Ebing ako prvý masochizmus pomenoval, často sa pokladá za zakladajúcu osobnosť v oblasti výskumu tejto praktiky. Keď ale túto spojitosť ponecháme bokom, zistíme, že dnes sa jeho pôvodné vymedzenie masochizmu vo veľkej miere prehliada. Vzhľadom na celkovú nejasnosť jeho odkazu by nás to nemalo prekvapiť, avšak nič to nemení na skutočnosti, že mu vďačíme za toto pomenovanie. Von Krafftova-Ebingova prvá definícia masochizmu odhaľuje nielen jeho politické stanovisko v otázkach sexuality, ale aj celkový kultúrny postoj voči nenormatívnym sexuálnym praktikám.

 

Predovšetkým je nutné uviesť zopár základných faktov. Von Krafft-Ebing sa po prvýkrát zaoberal témou masochizmu v práci s názvom Neue Forschungen auf dem Gebiet der Psychopathia sexualis z roku 1890 a o rok neskôr ju zaradil do šiesteho vydania už spomínanej práce Psychopathia Sexualis. Túto „perverziu“ pomenoval podľa priemerného haličského autora Leopolda von Sachera-Masocha, ktorého knihy hraničili s pornografiou a hmýrili sa dominantnými ženami odetými do kožušín a pokornými servilnými mužmi. Von Krafftov-Ebingov opis tohto fenoménu vychádzal z jeho poznatkov a skúseností, ktoré nadobudol počas dlhej osobnej praxe ako klinický psychiater, ako aj z anamnéz, ktoré mu poskytli kolegovia v odbore – napríklad ďalší známy nemecký psychopatológ Albert Moll. V neskorších vydaniach práce Psychopathia Sexualis zahrnul tiež materiály získané od viacerých anonymných osôb, ktoré sa rozhodli publikovať svoje skúsenosti v mene vedy. Von Krafft-Ebing klasifikoval masochizmus ako parestéziu. Podľa jeho definície ide o „perverziu pohlavného pudu, t. j. vzrušenie sexuálnych funkcií nevhodnými stimulmi“. Vo vedeckej obci vtedy totiž existovali jasné predstavy o tom, čo je vhodné a čo nie. Z tridsiatich siedmich poskytnutých anamnéz boli všetky okrem jednej prípadmi masochizmu u mužov, zatiaľ čo masochizmus u žien sa pokladal za okrajový jav.

Pre pokračovanie článku a pre prístup do archívu, si prosím zakúpte ročné predplatné. Ďakujeme a prajeme dobré čítanie.

 

Napíšte komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné polia sú označené *