Medziriadky: Keď sa z literárnej súťaže stane komunita

Radovan Potočár8. júna 20181429

Literárnu súťaž pre začínajúcich autorov na Slovensku vyhlasuje každý poriadny mestský či obecný úrad, knižnica a osvetové stredisko. Väčšina z nich mladých tvorcov úspešne zásobuje diplomami aj knižkami. V prípade Medziriadkov je samotné súťaženie iba zámienkou.

Zámienkou, samozrejme, celý projekt začína. Literárna súťaž Medziriadky sa tradične otvára na začiatku roka a so svojimi básňami, krátkymi prózami aj dramatickými textami sa do nej môžu prihlásiť všetci začínajúci autori a autorky do 26 rokov.

Súťažné práce asi 350 prihlásených tvorcov v tomto roku hodnotí porota, ktorú tvoria okrem iných Petr Borkovec, Mária Ferenčuhová, Mária Klapáková, Mária Modrovich a Marta Součková.  

Texty rozoberú riadok po riadku

Finalisti a finalistky súťaže, ktorých tvorbu porota ocení, následne dostávajú pozvánku na podujatie organizované v závere leta. Aj tento rok sa tak pri Duchonke stretne asi 50 mladých autorov, ktorí strávia týždeň s porotcami súťaže a ďalšími lektormi či hosťami.

Na Medziriadky sa preto škatuľka literárnej súťaže celkom nehodí. Také „literárne sústredenie“ zas neznie oveľa lepšie než „osvetové stredisko“ a „letná literárna škola“ je ešte ťarbavejšie pomenovanie. Najschodnejšou cestou bude asi označiť ich ako „literárny týždeň“. Alebo sa môžeme tváriť, že Medziriadky sú slovníkové heslo.

„Je to nabitý týždeň. Predpoludnia väčšinou zaberajú rozborové semináre, na ktorých porotcovia s autormi detailne rozoberajú súťažné texty. Každý autor tak dostane výdatnú spätnú väzbu na svoje písanie,“ hovorí organizátorka projektu Katka Vargová.

Riadky za odmenu

Program literárneho týždňa ďalej tvoria prednášky porotcov a lektorov či autorské čítania a besedy s literárnymi hosťami. Tými boli v minulom roku prozaik Ondrej Štefánik so spisovateľom a vydavateľom Petrom Šulejom. Účastníci Medziriadkov majú okrem toho na výber aj z ponuky workshopov, ktoré sú zamerané na poetickú, prozaickú a dramatickú, prípadne audiovizuálnu tvorbu.

„Každý rok pozývame tiež hudobných a divadelných hostí. V uplynulých rokoch na Medziriadkoch hrali napríklad NE:BO:DAJ, Queer Jane a Naďa El, s divadelným predstavením prišli Divadlo Stoka či Daša Krištofovičová,“ pokračuje organizátorka projektu.

V priebehu sústredenia je takisto pripravených viacero sprievodných aktivít, literárny kvíz, výtvarná dielňa či drobné literárne zadania. Medziriadkari za účasť na aktivitách, podobne ako za umiestnenie v súťaži, dostávajú odmenu vo fiktívnej mene „riadky“, ktoré potom zamieňajú za knižné odmeny venované sponzormi, partnerskými kníhkupectvami a vydavateľstvami. Organizáciu Medziriadkov z verejných zdrojov podporuje Fond na podporu umenia a financovanie sa každý rok nezaobíde ani bez ďalších grantov či príspevkov z dvoch percent z daní.

Tvorbu predstavujú na čítačkách

„S finalistami súťaže sa snažíme ďalej pracovať aj v priebehu roka. V rôznych mestách Slovenska organizujeme pravidelné autorské čítania, na ktorých ich predstavujeme spolu so známymi menami,“ doplnila Katka Vargová.

Na ostatnej májovej čítačke v Bratislave zo svojej tvorby čítali spisovateľka Ivana Dobrakovová s Kamilou Kvasnicovou, ktorá so svojou prózou zaujala na vlaňajších Medziriadkoch v stredoškolskej kategórii.

Ak ste na medziriadkovských čítačkách ešte neboli, teraz si to môžete vynahradiť malou ochutnávkou z tej „najsúčasnejšej“ literatúry. Tvorbu Radky Olekšákovej a Kristíny Janačkovej porota Medziriadkov 2017 ocenila v kategórii do 26 rokov, básne Zuzany Veslíkovej získali ocenenie v stredoškolskej kategórii.

Autor je člen organizačného tímu Medziriadkov

Napíšte komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné polia sú označené *

Partneri: