Po celej Európe ľudia v sex biznise zápasia o lepšie pracovné a životné podmienky. Potrebujú našu pomoc.

 

V súčasnosti sú ľudia poskytujúci sexuálne služby (t. j. ľudia v sex biznise) v Nemecku konfrontovaní s novým kriminalizujúcim kontrolným mechanizmom – zákonom, ktorý ohrozuje ich živobytie. S cieľom politicky vystupovať voči tomuto zákonu sa aktivisti a aktivistky v sex biznise snažia angažovať spolu s odbormi. Avšak ich snahy o odborovú angažovanosť narážajú na rôzne prekážky, tak ako je to v mnohých iných európskych krajinách. Aby dosiahli udržateľné zlepšenie kvality života, potrebujú ľudia v sex biznise podporu feministického hnutia a hnutí pracujúcich, ktoré by ich zahrnuli do agendy boja o zlepšenie postavenia žien a pracujúcich v kapitalistickom systéme.

 

Každá debata o sex biznise v Európe ma tendenciu skončiť pri Nemecku. Pre niekoho je Nemecko „najväčším európskym bordelom“ a centrom obchodovania s ľuďmi od roku 2002, keď zdanlivo „legalizovalo“ sex biznis. Z tejto perspektívy podniklo Nemecko v roku 2017 definitívny krok, ktorým chcelo kompletne odstrániť prostitúciu. Krajina rozhodla, že zmení svoje smerovanie a prijme prísnejšie politiky, ktoré budú lepšie kontrolovať tento biznis a chrániť ženy ako zraniteľnú skupinu v ňom.

 

Avšak iný pohľad na Nemecko nahliada ako na miesto, kde ľudia v sex biznise (t. j. hlavne ženy) aktívne a organizovane pomáhali vytvárať zákony zamerané na prostitúciu, ktoré im následne poskytli základné práva. Poskytovanie sexuálnych služieb za úplatu bolo v Nemecku vždy legálne, no v roku 2002 ľudia v sex biznise získali právo na plácu, prístup k zdravotnému poisteniu, dávkam v nezamestnanosti a starobný dôchodok. Z tohto pohľadu je nový právny rámec, ktorý bol prijatý v roku 2017, krokom späť a stiahnutím práv, ktoré si vydobyl ich politický aktivizmus. Nový zákon totiž vyžaduje opakované zdravotné prehliadky, povinnú registráciu a povinnosť osoby, ktorá poskytuje sexuálne služby, neustále so sebou nosiť doklad, takzvaný Whore ID.  

 

V skutočnosti sa pracovné podmienky ľudí pracujúcich v nemeckom sex biznise od roku 2017 len zhoršili. Mnohé menšie zariadenia a samoorganizované verejné domy, v ktorých ľudia v sex biznise pracovali samostatne, sa postupne zatvárajú, keďže nie sú schopné udržať nariadenia a štandardy bezpečnosti, výstavby a hygieny. To sa však nedeje na strane väčších a finančne lepšie zabezpečených podnikov, kde ľudia v sex biznise musia platiť vysoký nájom za poskytovanie služieb a kde je veľká súťaž medzi jednotlivými poskytujúcimi. Nové nariadenie tiež vyžaduje, aby bol „pracovný priestor“ oddelený od toho určeného na bývanie, čo pre mnohých ľudí v sex biznise znamená nutnosť prenajímať si ďalší priestor v meste, ktorého nájmy sú každý rok vyššie a vyššie. Aby sa boli schopní vyrovnať s novým zákonom, ženy a muži v sex biznise musia teraz zarábať oveľa viac, zatiaľ čo na poskytovanie služieb je pre nich prístupných stále menej miest. Ich prácu a život to značne ohrozuje a prekarizuje.

Pre pokračovanie článku a pre prístup do archívu, si prosím zakúpte ročné predplatné. Ďakujeme a prajeme dobré čítanie.

Napíšte komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné polia sú označené *